Sådan indberetter du renteindtægter til SKAT

Indberetning til SKAT

Når du investerer i crowdlending, er du til og med 2019 selv ansvarlig for indberetning til SKAT – men bare roligt, det behøver ikke være besværligt! Følg vores guide og få styr på SKAT på 5 min.

  • Del:

Af Kameo Danmark | Publiceret 5. november 2019


I Danmark beskattes crowdlending på lige fod med andre låneforhold. Det betyder at dine renteindtægter fra Kameo skal opgives som kapitalindkomst. Fra og med 2020 indberettes automatisk til SKAT, men indtægter fra 2019 eller tidligere er du selv ansvarlig for. Præcis hvilke rubrikker i årsopgørelsen du skal udfylde, afhænger dog af om du har investeret i danske, norske eller svenske lån.


Renteindtægter af danske lån

Renteindtægterne fra danske lån skal opgives i rubrik 39 i årsopgørelsen (anden kapitalindkomst). Du kan finde en oversigt over dine renteindtægter i en given periode (fx 2019) under fanen Kontooversigt når du er logget ind på din Kameo-profil.

Hvis du kun har investeret i Danmark, kan du bruge totalsummen under ”Renteindtægter”. Hvis du har investeret i flere lande, finder du nøgletal for hvert land under ”Investeringer”. Når året er omme, har du også mulighed for at hente en årsopgørelse der indeholder alle de informationer SKAT efterspørger.

Vil du gerne være på forkant med skattebetalingen og undgå et evt. skattesmæk, kan du oplyse dine forventede renteindtægter som anden dansk kapitalindkomst i felt 214 i forskudsopgørelsen.


Renteindtægter af norske og/eller svenske lån

Selvom Kameo er registreret i Danmark, skal dine renteindtægter fra lån i norske og/eller svenske kroner opgives som udenlandsk kapitalindkomst i rubrik 431 i årsopgørelsen.

Du finder rubrikken nederst i årsopgørelsen under Udenlandsk indkomst > Renter og formue i udlandet. Under samme overskrift finder du også rubrik 492 hvor du skal indberette værdien af evt. indestående og låneandele i norske eller svenske kroner pr. 31.12.

Vær opmærksom på at renteindtægter og indestående skal opgives separat for hvert land (hhv. Norge og Sverige), og beløbene skal omregnes til danske kroner – her kan du evt. benytte SKAT’s egen lommeregner.

Er det første gang du skal opgive udenlandsk indkomst? Når du har valgt ”Ret årsopgørelsen”, finder du udenlandsk indkomst nederst på siden. Svar ”ja” til at du har haft udenlandsk indkomst, og tryk ”fortsæt” for at få adgang til de relevante rubrikker.

I forskudsopgørelsen kan du indberette dine forventede renteindtægter som udenlandsk kapitalindkomst i felt 298.


Skattesats og fradrag

Skattesatsen for kapitalindkomst ligger mellem 37 % og 42 %, afhængigt af hvor stort et årligt beløb der er tale om. Der bliver dog kun trukket skat af din nettokapitalindkomst, så hvis du fx har renteudgifter til et boliglån, kan du trække disse fra dine crowdlending-indtægter inden der bliver trukket skat af renterne. 

Denne guide er udarbejdet på baggrund af en dialog med Skattestyrelsen. Hvis du har spørgsmål til dine personlige skatteforhold, bedes du kontakte SKAT direkte.