For långivere

Frågor och svar om att investera med crowdfunding

Hvordan sætter man penge ind på sin Kameo-konto, og hvordan er de beskyttet? Find svar på investorernes oftest stillede spørgsmål her.

  • Del:

For at kunne investere gennem Kameo skal du først oprette en konto. Det tager ganske få minutter og kan gøres her. Når du opretter en konto, vil vi bl.a. bede om dine bankoplysninger, så vi er sikre på at kunne lave udbetalinger til dig. Derudover vil du skulle afslutte oprettelsen med billede-ID og NemID-signatur.

Når du har åbnet en konto hos os, kan du begynde at investere i lån. Alle lån hvor tegningsperioden er åben, findes under Aktuelle lån, og de fleste vil også kunne ses på forsiden. Når du har fundet et lån at investere i, vælger du dit investeringsbeløb på lånesiden og afgiver bud.

Har du ikke penge nok på din Kameo-konto til at gennemføre investeringen, kan du reservere låneandele/bud i tre bankdage mens du overfører pengene. Her skal du være opmærksom på den unikke betalingsreference du får oplyst på lånesiden.

Indbetaler du for sent til et reserveret bud, vil buddet annulleres og pengene indsættes automatisk på din konto i stedet. Indbetaler du for lidt eller for meget, vil dit oprindelige bud tilpasses indbetalingen, og evt. overskydende beløb indsættes på din konto.

Du kan indsætte penge på din Kameo-konto ved at lave en bankoverførsel til Kameos klientkonto med dit Kameo-kontonr. som reference. Når du er logget ind på din konto, finder du alle de oplysninger du skal bruge for at foretage nationale og internationale overførsler under fanen Ind- og udbetalinger.

Bemærk at der normalt går 1-2 bankdage fra du sender din overførsel til pengene er tilgængelige på din Kameo-konto. Vær desuden opmærksom på at overførsler med dit kontonr. som reference ikke automatisk dækker reserverede bud.

Fra 1. november 2019 er det ikke muligt at benytte betalingstjenester som fx Revolut, TransferWise og Currencycloud til indbetaling.

Hvis du oplever at der går mere end 1-2 bankdage før en indbetaling til din konto eller dit bud er bogført, bedes du kontakte Kameo med det samme. Fejl i betalingsreferencen eller lignende kan i nogle tilfælde forhindre os i at identificere brugeren/kontoen bag indbetalingen, og derfor er det vigtigt at du kontakter os hvis du oplever uforholdsmæssig lang ventetid.

Hvis du fx har en bankkonto i danske kroner og ønsker at indsætte penge på en Kameo-konto i svenske kroner, er der flere måder at gøre det på. Du kan vælge at lave en direkte, international overførsel og lade din egen bank veksle beløbet. Du kan også vælge at indsætte pengene på en dansk Kameo-konto og derefter veksle internt på platformen. Bemærk at der gælder særlige vilkår for indbetaling i NOK.

Hver overførsel tager normalt 1-2 bankdage at gennemføre.

Fra 1. november 2019 vil det ikke længere være muligt at benytte betalingstjenester som fx Revolut, TransferWise og Currencycloud til indbetaling.

Hvis du har investeret i et lån og valgt at finansiere buddet helt eller delvist med en ny indbetaling, vil indbetalingen fremgå som en negativ post på din konto (Betalingsforpligtelser) indtil vi har modtaget pengene.

Du kan til enhver tid trække de penge ud af din Kameo-konto der ikke er reserveret til eller bundet i lån. Pengene bliver udbetalt til den konto der er tilknyttet din profil, så hvis du fx skifter bank, er det vigtigt at kontakte Kameo for at få opdateret dine oplysninger.

Når du logger ind på din konto, kan du anmode om en ny udbetaling under Ind- og udbetalinger.

Hvis du har åbnet flere Kameo-konti i forskellige valuta, kan du veksle mellem dem via platformen under Min konto (funktionen findes lige under din primære konto). Når du anmoder om en overførsel mellem dine konti hos Kameo, får du oplyst en foreløbig vekselkurs, men vær opmærksom på at denne kan ændre sig inden overførslen går endeligt igennem.

Valutaveksling via Kameo følger DNB’s kurser for køb og salg af valuta. Du kan finde en oversigt over dagens kurser her.

Vi sender dig som udgangspunkt kun de nyheder du selv tilmelder dig. Hvis du gerne vil have automatisk besked om nye lån, kan du tilvælge det under Profil > Notifikationer. Her har du også mulighed for at specificere hvilke låntyper du ønsker at få besked om.

Ja, minimumsbeløbet er 500 kr.

Så længe tegningsperioden for et lån stadig er åben, kan du nemt ændre dit investeringsbeløb eller trække dit bud helt tilbage. På den relevante låneside kan du både se, ændre og slette dit bud. Når auktionen er lukket, og du har fået tildelt din låneandel, er investeringen bindende.

Hvis du ønsker at ændre et bud der er finansieret med en ny indbetaling som vi endnu ikke har modtaget, vil du blive bedt om at angive hvorvidt du allerede har sendt det oprindelige beløb eller ej. Hvis du endnu ikke har sendt pengene, vil du blot skulle sende det nye beløb med samme betalingsreference og deadline. Har du derimod allerede sendt pengene, vil du enten få nye instruktioner til at sende restbeløbet (ved ændring til højere bud), eller også indsættes det overskydende beløb automatisk på din Kameo-konto (ved ændring til lavere bud).

Hvis et lån ikke er fuldtegnet ved tegningsperiodens udløb, er det op til låntageren om denne ønsker at acceptere lånet alligevel. I nogle tilfælde er der aftalt et minimumsbeløb, så låntager er forpligtet til at acceptere ethvert beløb herpå eller over. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af lånets projektside.

Hvis det ønskede lånebeløb ikke opnås i tegningsperioden, og låntageren ikke ønsker at acceptere et delbeløb, annulleres alle bud, og pengene føres tilbage til din konto.

Bemærk at låntager i nogle tilfælde har mulighed for at forlænge tegningsperioden hvis lånet endnu ikke er fuldtegnet.

Det går maksimalt fem hverdage fra tegningsperioden afsluttes, til renten på lånet løber. Herefter udbetales renter og afdrag i overensstemmelse med lånets betalingsplan. Du kan finde information om præcise datoer og beløb på fanen "betalingsplan" på de pågældende lånesider.

Ja, renteindtægter via Kameo er skattepligtige som kapitalindkomst og skal oplyses i din selvangivelse. Fra og med 2020 indberettes din renteindkomst fra Kameo automatisk.

Læs mere om indberetning af renteindtægter

Nej, på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at handle med låneandele på Kameo.

At udlåne penge medfører altid en risiko, og det er naturligvis noget du bør være bevidst om når du beslutter dig for at investere. Virksomheder der låner penge via Kameos platform har gennemgået en ekstern kreditvurdering udført af Experian/Bisnode. Alle virksomheder der optræder på markedspladsen, anses derfor for at være kreditværdige. Dette skal imidlertid ikke ses som en garanti, da uforudsete hændelser m.m. risikerer at give låntageren betalingsproblemer.

Et historisk afkast garanterer ikke et fremtidigt afkast, og uafhængigt af kreditvurderingen er der altid en risiko for at investorerne mister hele eller dele af deres investering.

Uforudsete hændelser kan indtræffe selv for seriøse virksomheder og ejendomsprojekter. Hvis en låntager ikke længere kan dække sine forpligtelser og går konkurs, er det sikkerheden for lånet som i høj grad afgør hvor stor en del af dine investeringer du som investor får udbetalt.

Kameo kræver at der stilles sikkerhed for alle lån på platformen. Det er ikke det samme som en tilbagebetalingsgaranti, men det øger sandsynligheden for at du som investor får hele eller dele af det investerede beløb tilbage.

Juridisk set påvirkes dine indestående og investeringer ikke af Kameos evt. konkurs, men i nogle tilfælde kan der være praktiske udfordringer forbundet med opkrævning af betalinger og inddrivelse af gæld.

Indestående på din Kameo-konto

Den kapital der ikke er investeret i lån, står på Kameos klientkonto i DNB Bank der holdes adskilt fra Kameos forretning. I tilfælde af at Kameo skulle gå konkurs, er disse midler beskyttet ved lov og vil ikke indgå i et konkursbo. De penge du har stående på en eller flere Kameo-konti er dermed kun udsat for en eventuel konkurs i DNB (Norges største bank- og finanskoncern).

I praksis ville Kameos evt. konkurs betyde at dine indestående automatisk udbetales til din bankkonto.

Andele i udestående lån (ikke misligholdte)

Når du indgår en låneaftale på vores platform, indgår du en aftale direkte med låntager. Kameo er ikke part i låneaftalen. Det betyder at dine krav og rettigheder i forhold til låntager forbliver uændrede hvis Kameo skulle gå konkurs. Juridisk set er din position derfor ikke påvirket.

Rent praktisk kan du dog få problemer med at modtage betalinger fra låntager. Selvom låneaftalerne tydeligt fastsætter hvilke betalinger du har ret til, vil betalingerne blive afbrudt når Kameos betalingssystem – det system der udbetaler de korrekte beløb til de pågældende investorer – er sat ud af kraft. De praktiske problemer vil sandsynligvis blive løst gennem et konkurssalg af den digitale platform/systemet. I henhold til et sådan salg, vil en køber sandsynligvis blive pålagt at påtage sig ansvaret for administrationen af eksisterende lån og betalinger. Vi overvejer imidlertid andre løsninger i samarbejde med vores primære aktionærer som en del af vores løbende risikovurdering og nødplanlægning, og vi håber på at finde en løsning der kan fungere som plan B i tilfælde af at evt. kurator ikke finder en kommerciel løsning der fungerer for eksisterende lån.

Andele i misligholdte lån

Når du udlåner penge via Kameo, accepterer du samtidig at være repræsenteret af Kameo som agent for alle investorer i det givne lån. Agent-strukturen gør det muligt for os at registrere sikkerheder, følge op på låntageren, erklære mislighold og registrere yderligere sikkerhed samt realisere sikkerhederne hvis låntager ikke måtte være i stand til at betale renter og afdrag. Skulle Kameo gå konkurs, er der ingen ny tredjepart der vil være villig til at påtage sig denne opgave gratis. Mod et gebyr vil almindelige inkassovirksomheder eller advokatfirmaet dog normalt nemt kunne ansættes til at hjælpe med gældsinddrivelsen på vegne af én eller flere investorer.

Dette er kun relevant for danske og svenske lån. I Norge overdrages alle investorernes låneandele til Lindorff Capital ved mislighold. Denne løsning gør Lindorff til den eneste kreditor i det misligholdte lån, og de kan derfor frit inddrive gælden på den måde de finder bedst. Dette har imidlertid en pris for investorerne i det misligholdte lån, og derfor foretrækker Kameo at fortsætte som agent for långiverne i danske og svenske lån. Vi ser dog på muligheder der kan lette processen i Danmark og Sverige uden at investorerne pålægges samme udgifter som vi Norge.