Ordliste

Vil du i gang med crowdlending? Her er en række af de udtryk du kan støde på når du begynder at investere i lån til virksomheder og ejendomsprojekter.

  • Del:

Afdrag

Beløb der betales af på et lån, ofte månedligt.

Afkast

Afkastet er det du tjener på din investering. Investerer du 100 kr. og får udbetalt 110 kr. efter et år, har du et årligt afkast på 10 %.

Amortisering

Tilbagebetaling af et lån i regelmæssige rater.

Annuitetslån

Lån der tilbagebetales med en fast (ofte månedlig) ydelse. I løbet af lånets løbetid vil rentebetalinger udgøre en mindre og mindre del af ydelsen, mens afdraget på lånets hovedstol bliver større og større indtil det er betalt helt ud.

Belåningsgrad (LTV)

Belåningsgraden kaldes også Loan to Value (LVT) og er et udtryk for forholdet mellem lånebeløbet og værdien af den ejendom der lånes til. Hvis LTV for et projekt er 70 %, betyder det med andre ord at lånebeløbet svarer til 70 % af ejendommens værdi.

Bud

Tilbud om at låne penge til en virksomhed eller et ejendomsprojekt ud fra de vilkår der er angivet på lånsiden. Når tegningsperioden/låneauktionen er afsluttet, omdannes investorernes bud til låneandele.

Bullet-lån

Lån der tilbagebetales på én gang ved løbetidens afslutning.

Forfaldsdato

Den dato hvor en betaling (rente og/eller afdrag) skal falde.

Gældsbrev

Juridisk bindende dokument hvor låntager skriver under på at han/hun skylder långiver penge.

Hovedstol

Det oprindelige lånebeløb inkl. evt. afgifter forbundet med at optage lånet.

Kaution

Sikkerhed stillet af en kautionist. Kautionisten garanterer at betale lånet (eller en aftalt del af det) tilbage hvis låntager ikke længere er i stand til det.

Kreditrisiko

Kreditrisikoen afspejler den sandsynlighed der vurderes at være for at en låntager går konkurs eller kommer i betalingsproblemer.

Kreditvurdering

Bedømmelse af en virksomhed eller privatpersons økonomi, bl.a. for at vurdere sandsynligheden for at de kan tilbagebetale et evt. lån.

Likviditet

Tilgængelige og hurtigt omsættelige midler. Likviditeten benyttes ofte som en udtryk for en virksomheds kortsigtede betalingsevne.

Løbetid

Den periode der går fra et lån udbetales til det er fuldt tilbagebetalt (forudsat at betalingsplanen overholdes).

Låneaftale

Aftale mellem låntager og långiver der indeholder vilkår, betalingsplan m.m. for et lån.

Låneandel

Det beløb den enkelte långiver har lånt ud som en del af et større lån med flere långivere.

Låneauktion

Udbud af lån som potentielle långivere kan tage del i finansieringen af (se evt. Bud).

Långiver

Person eller virksomhed der investerer i lån/låner penge ud.

Långiveragent

Agent der varetager långivernes interesser ved fx mislighold.

Låntager

Person eller virksomhed der optager et lån.

Misligholdelse

Hvis en låneaftale ikke overholdes, fx ved forsinkede eller udeblevne betalinger, er der tale om misligholdelse. Læs mere om hvordan Kameo håndterer misligholdte lån.

Morarente

Strafrente der pålægges låntager hvis renter og/eller afdrag ikke betales til tiden.

Pant

Pant i fx fast ejendom kan stilles som sikkerhed for et lån. Hvis lånet misligholdes, kan långiver sætte ejendommen eller andre pantsatte aktiver på tvangsauktion for at dække den udestående gæld.

Prioritet

Hvis flere långivere har pant i en ejendom i forbindelse med forskellige låneforhold, er det prioriteten af panten der afgør hvem der bliver betalt først – og dermed hvem der er bedst stillet hvis en pantsat ejendom ikke kan sælges til den forventede pris.

Rente

Renten kaldes også “prisen på penge”. Det er den pris en låntager skal betale for at låne penge, og omvendt den gevinst en långiver kan tjene på at låne sine penge ud.

Rentebetalingsdag

Den dag der udbetales renter (oftest en gang i måneden).

Risiko

Muligheden for tab eller negative resultater. Der er altid en risiko forbundet med investering. Vil du vide mere om de risici der er forbundet med crowdlending via Kameo, hvad vi gør for at reducere dem, og hvad du selv kan gøre? Læs mere her.

Risikoklasser

Inddeling af lån ud fra låntagers kreditvurdering, værdi af sikkerheder m.m. Hos Kameo inddeler vi lån i risikoklasserne A til E. Læs mere om Kameos risikoklasser.

Sikkerhedsstillelse

Pant i fast ejendom, kaution e.l. der reducerer risikoen for långiver hvis låntager ikke længere er i stand til at betale sin gæld.

Tegningsperiode

Den periode hvor låneauktionen er åben, og potentielle långivere har mulighed for at byde på låneandele.

Tildeling

Når långivere får tildeling i et lån de har budt på, veksles deres bud til låneandele.

Tranche

Del af et større lån der udbydes/udbetales i flere omgange (trancher).

Tvangssalg

Salg af pantsatte aktiver for at tilbagebetale misligholdte lån.