Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Hvorfor stiller Kameo spørgsmål?

Kameo har pligt til at overholde krav om kundekendskab og sikre at platformen benyttes efter hensigten. Derfor har vi behov for at vide noget om hvem du er, og hvordan du bruger vores platform. En del af formålet med spørgsmålene er samtidig at sikre dig og andre investorer mod økonomisk kriminalitet og bl.a. forhindre hvidvask. 

  • Del:

Hvad spørger vi om?

Vi stiller bl.a. spørgsmål om hvem du er, hvor pengene du vil investere, kommer fra, og hvor meget du forventer at investere via Kameo. Alle får de samme spørgsmål. Nogle gange kan dine svar ændre sig over tid, fx hvis du flytter, får nyt job eller arver penge du ønsker at investere. Derfor må vi regelmæssigt stille dig spørgsmålene på ny så længe du er kunde os os. Det kender du sikkert også fra din bank! 


Spørgsmål og svar

Kameo har opdateret sit kundesystem i 2023, og i den forbindelse vil alle kunder blive bedt besvare en række spørgsmål. Nogle af dem kan du have besvaret tidligere, men vi har behov for nye svar for at sikre at vi har de korrekte oplysninger om dig. Fremover kan du også blive bedt om at kontrollere eller opdatere dine oplysninger på siden hvis det er lang tid siden du sidst har besvaret spørgsmålene.
Hvis du allerede er kunde hos Kameo, får du en rimelig frist til at svare på nye spørgsmål eller kontrollere tidligere oplysninger. Som ny kunde må du besvare spørgsmålene for at oprette en investeringskonto.
Hvis du ikke svarer på spørgsmålene, kan Kameo – med de lovkrav vi er underlagt – ikke have et kundeforhold til dig. Med andre ord må du svare på spørgsmålene for at kunne investere via Kameo.
Når vi har kendskab til dig og vores andre kunder, kan vi bedre:
  • Beskytte dig mod svindel
  • Opdage kriminelle
  • Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet
  • Bistå danske og udenlandske skattemyndigheder
Kameo indberetter dine renteindtægter og indestående til skattemyndighederne. Det har vi pligt til som dansk crowdlending-udbyder, og det gør samtidig din selvangivelse enklere. Skatteoplysninger omfatter bopæl, skatteland og TIN-nr. (hvis relevant). Denne information er nødvendig for at opfylde vores indberetningspligt.
Kameo har tavshedspligt om kundeforhold. Det er kun de ansatte hos Kameo der har en saglig grund til at behandle dine oplysninger der kan se dine svar. Informationen deles med myndighederne i den udstrækning der er nødvendig for at opfylde kravene i bl.a. hvidvaskloven og skattelovgivningen. Du finder vores generelle privatlivspolitik her.

Min konto er deaktiveret, hvad gør jeg?  

Vi kan være nødsagede til at lukke din konto hvis du ikke har besvaret spørgsmålene under kundekendskab inden for den frist du har fået. Kontakt os på helpdesk@kameo.dk eller på tlf. 42 36 94 74 hvis du har behov for hjælp til at få genåbnet din konto.