Gebyrer

Gebyrer for investorer og låntagere

Her kan du læse om de gebyrer du skal være opmærksom på når du investerer eller låner penge via Kameo.

  • Del:

Gratis investeringskonto

Som investor pålægges du som udgangspunkt ingen gebyrer. Uanset om du åbner en konto i DKK, SEK og/eller NOK, er det gratis at benytte Kameos investeringsplatform. Vær dog opmærksom på vekselomkostninger (se nedenfor) og evt. gebyrer i din egen bank.

I enkelte tilfælde kan investorer med et højt, passivt indestående i SEK (aktuelt 2,5 mio. hvoraf mindre end 10 % er investeret) blive pålagt at betale kompensation for renteudgifter til Kameo.

Indbetalinger i NOK fra ikke-norske banker

DNB Norge har indført et gebyr for håndtering af indbetalinger fra udlandet. Størrelsen på gebyret er som følger:

Indbetaling af beløb op til 4.999 NOK
(eller tilsvarende i anden valuta)
50 NOK
Indbetaling af beløb over 5.000 NOK
(eller tilsvarende i anden valuta)
100 NOK
EU/SEPA-overførsel*                                                                            20 NOK

*Gælder indbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS med standard omkostningskode, dvs. modtager betaler kun omkostningerne i Norge. Omfatter alle beløb i euro og beløb op til 500.000 SEK i svenske kroner. For beløb over 500.000 SEK er prisen 100 kr.

Ønsker du at indbetale direkte til et bud på 4.999 NOK eller mindre, skal du derfor lægge 50 NOK oven i beløbet. Vil du indbetale til et bud på mere end 5.000 NOK, skal du lægge 100 NOK oven i beløbet. Gebyret vil automatisk blive fratrukket din overførsel. Har du overført for lidt, risikerer du dermed ikke at du betale hele det bud du har reserveret.

Valutaveksling

Kameo opkræver intet fast vekselgebyr når du veksler mellem din Kameo-konti i fx DKK og SEK. Der vil dog altid være en mindre omkostning forbundet med at veksle gennem Kameo da der er forskel på købs- og salgsprisen for valuta hos vores bank, DNB. Du kan finde aktuelle kurser her.

Udbetaling til anden valuta

Ved udbetaling fra en Kameo-konto med udenlandsk valuta, fx SEK til en bankkonto i DKK, kan du blive pålagt et gebyr på ca. 30 DKK for en international overførsel (opkrævet af din egen bank). Derfor er det ofte en god ide først at veksle beløbet på platformen og derefter sende det til udbetaling gebyrfrit.

Låntagers gebyrer

Låner du penge gennem Kameo, opkræver vi et stiftelsesgebyr på en procentdel af lånebeløbet for udført kreditvurdering, markedsføring og administration af betalinger. Vi opkræver kun dette gebyr hvis dit lån tegnes, og du godkender procentsatsen på forhånd. På vores finansieringsside kan du finde information om gennemsnitlige stiftelsesomkostninger for hver enkelt låntype.

Derudover kan du som låntager blive pålagt gebyrer for evt. brud på aftale og vilkår.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over gældende gebyrsatser: 

Stiftelsesomkostninger:  3-6% af lånebeløbet, som angivet i lånetilbuddet
Forsinket rente- eller tilbagebetaling: 2.500 kr
Ændringer i aftalt sikkerhed som ikke straks bliver meddelt til Kameo: 10.000 kr
Førtidig delbetaling af lån (gælder ikke annuitets- eller serielån): 10.000 kr
Mislighold af låneaftale: 25.000 kr

Hvis rente- og/eller afdragsbetalinger på dit lån ikke betales til tiden, opkræves morarente i overensstemmelse med gældende lovgivning og vilkår for låneaftalen. Du kan i nogle tilfælde også risikere at skulle betale inkasso-relaterede udgifter.

Vil du vide mere?

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til helpdesk@kameo.dk eller ringe på (+45) 42 36 94 74 – vores team sidder klar til at hjælpe!