Gebyrer

Gebyrer for investorer og låntagere

Her kan du læse om de gebyrer du skal være opmærksom på når du investerer eller låner penge via Kameo.

  • Del:

Gebyrer forbundet med investering 

I løbet af 2023 vil der indføres et gebyr på nye investeringer via Kameos platform. Alle investorer vil modtage mere information om dette i god tid inden det træder i kraft. Desuden vil det fremgå tydeligt af de enkelte lånesider hvis en investering er omfattet af gebyret. Det er Kameos hensigt at strukturere gebyret så der vil være tale om et fradragsberettiget beløb, dette er dog afhængigt af skattemyndighedernes endelige vurdering. Gebyret vil ikke påvirke eksisterende investeringer.

Kameo opdaterer sine generelle vilkår og betingelser i forbindelse med indførelsen af gebyret og vil løbende opdatere hjemmesiden med relevant information.  


Rente på klientkonto

Kameos klientkonto anvendes til at håndtere dine transaktioner og indestående i forbindelse med investering i lån på platformen. Ind- og udbetalinger, renter og tilbagebetalinger håndteres med andre ord via klientkontoen. Når du har penge stående på din saldo der ikke er investeret i lån, modtager du ingen rente på disse beløb, ligesom du heller ikke vil blive pålagt at betale negativ rente af uinvesteret kapital.


Indbetalinger i NOK fra ikke-norske banker

DNB Norge har indført et gebyr for håndtering af indbetalinger fra udlandet. Størrelsen på gebyret er som følger:

Indbetaling af beløb op til 4.999 NOK
(eller tilsvarende i anden valuta)
50 NOK
Indbetaling af beløb over 5.000 NOK
(eller tilsvarende i anden valuta)
100 NOK
EU/SEPA-overførsel*                                                                            20 NOK

*Gælder indbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS med standard omkostningskode, dvs. modtager betaler kun omkostningerne i Norge. Omfatter alle beløb i euro og beløb op til 500.000 SEK i svenske kroner. For beløb over 500.000 SEK er prisen 100 kr.

Ønsker du at indbetale direkte til et bud på 4.999 NOK eller mindre, skal du derfor lægge 50 NOK oven i beløbet. Vil du indbetale til et bud på mere end 5.000 NOK, skal du lægge 100 NOK oven i beløbet. Gebyret vil automatisk blive fratrukket din overførsel. Har du overført for lidt, risikerer du dermed ikke at du betale hele det bud du har reserveret.


Valutaveksling

Kameo opkræver på nuværende tidspunkt intet fast vekselgebyr når du veksler mellem din Kameo-konti i fx DKK og SEK. Der vil dog altid være en mindre omkostning forbundet med at veksle gennem Kameo da der er forskel på købs- og salgsprisen for valuta hos vores bank, DNB. Du kan finde aktuelle kurser her.

Udbetaling til anden valuta

Ved udbetaling fra en Kameo-konto med udenlandsk valuta, fx SEK til en bankkonto i DKK, kan du blive pålagt et gebyr på ca. 30 DKK for en international overførsel (opkrævet af din egen bank). Derfor er det ofte en god ide først at veksle beløbet på platformen og derefter sende det til udbetaling gebyrfrit.


Låntagers gebyrer

Låner du penge gennem Kameo, opkræver vi et stiftelsesgebyr på en procentdel af lånebeløbet for udført kreditvurdering, markedsføring og administration af betalinger. Vi opkræver kun dette gebyr hvis dit lån tegnes, og du godkender procentsatsen på forhånd. På vores finansieringsside kan du finde information om gennemsnitlige stiftelsesomkostninger for hver enkelt låntype.

Derudover kan du som låntager blive pålagt gebyrer for evt. brud på aftale og vilkår.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over gældende gebyrsatser: 

Stiftelsesomkostninger:  3-6% af lånebeløbet, som angivet i lånetilbuddet
Forsinket rente- eller tilbagebetaling: 2.500 kr
Ændringer i aftalt sikkerhed som ikke straks bliver meddelt til Kameo: 10.000 kr
Førtidig delbetaling af lån (gælder ikke annuitets- eller serielån): 10.000 kr
Mislighold af låneaftale: 25.000 kr

Hvis rente- og/eller afdragsbetalinger på dit lån ikke betales til tiden, opkræves morarente i overensstemmelse med gældende lovgivning og vilkår for låneaftalen. Du kan i nogle tilfælde også risikere at skulle betale inkasso-relaterede udgifter.

Vil du vide mere?

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til helpdesk@kameo.dk eller ringe på (+45) 42 36 94 74 – vores team sidder klar til at hjælpe!