Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Låneoversigten kunne ikke hentes
Det kan evt. skyldes et midlertidigt problem med internetforbindelsen

Statistik

Her får du et overblik over Kameos historiske låneportefølje. Ved at bruge rullefunktionen kan du nemt se årlig statistik for hele platformens levetid.  Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalt udlånt beløb via Kameos platform (DKK) 3 641 453 837 334 953 977 715 794 159 947 359 891 845 229 902 413 086 583 198 937 173 92 532 885 87 177 294 6 381 973
Antal lån (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antal finansierede projekter (#) 386 47 96 119 101 70 50 34 29 7
Totalt tilbagebetalt beløb (DKK) 2 700 497 641 349 384 685 834 820 651 680 891 809 423 898 684 214 512 580 117 298 674 64 586 497 14 487 411 616 650
Totalt udbetalt rentebeløb (DKK) 293 402 825 37 971 744 83 209 341 77 334 319 48 921 517 24 570 370 9 530 487 8 497 732 3 338 628 28 688
Gennemsnitlig årsrente jf. låneaftaler (%) 9,4% 11,4% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt misligholdt beløb (DKK) 82 692 973 0 20 245 841 24 273 108 18 539 150 3 896 550 8 353 500 1 827 125 3 900 500 1 657 200
Misligholdte lån hvor inddrivelsen er afsluttet (DKK) 46 513 950 0   360 900 749 800 2 479 750 8 353 500   3 900 500 1 657 200
Totalt tilbagebetalt beløb efter afsluttet inddrivelse (DKK) 46 513 950 0   360 900 749 800 2 479 750 8 353 500   3 900 500 1 657 200
Bekræftede tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekræftet tab på misligholdte lån (%) 0,0%                  
                     
Misligholdte lån som fortsat er under inddrivelse og kan føre til tab (DKK) 36 179 023   20 245 841 6 474 908 6 214 350 1 416 800   1 827 125    
                     
Mislighold af lån på Kameos platform                    
Antal lån i perioden (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antal lån i perioden som er misligholdt (#) 36   5 12 11 2 3 1 1 1
Andel af den samlede lånevolumen som er gået i mislighold (%) 3,2 %   2,3 % 4,6 % 5,4 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                     
Beløb formidlet af Kameo udenfor platformen (DKK) 186 844 208 25 167 500 161 676 708              
                     
Totalt beløb formidlet af Kameo på og udenfor platformen (DKK) 3 894 279 826 392 321 333 877 470 867 973 207 516 853 164 202 413 086 583 198 937 173 92 532 885 87 177 294 6 381 973

*Vægtet i forhold til volumen


Mislighold fordelt på risikoklasse Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A                    
Antal lån formidlet på platformen (#) 83 0 14 14 17 10 15 5 8 0
Antal lån i mislighold (#) 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Misligholdsandel 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B                    
Antal lån formidlet på platformen (#) 697 82 145 164 130 88 53 24 7 4
Antal lån i mislighold (#) 18 0 5 2 7 1 3 0 0 0
Misligholdsandel 2,6% 0,0% 3,4% 1,2% 5,4% 1,1% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
C                    
Antal lån formidlet på platformen (#) 307 21 54 68 52 33 20 24 32 3
Antal lån i mislighold (#) 14 0 0 7 4 0 0 1 1 1
Misligholdsandel 4,6% 0,0% 0,0% 10,3% 7,7% 0,0% 0,0% 4,2% 3,1% 33,3%
D                    
Antal lån formidlet på platformen (#) 45 0 8 13 4 6 4 3 6 1
Antal lån i mislighold (#) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Misligholdsandel 6,7% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
E                    
Antal lån formidlet på platformen (#) 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Antal lån i mislighold (#) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Misligholdsandel 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 
Senest opdateret*: 2024-06-10

Statistikkerne vedrører alle tre platforme (Sverige, Norge og Danmark).Definitioner

Terminologi
Beskrivelse
Udlånsvolumen: Det samlede lånebeløb Kameo har formidlet til investorer
Projekt: Det formål en låntager søger finansiering til. Typiske eksempler på projekter der finansieres via Kameo, er pførelse eller ombygning af en eller flere ejendomme. Større projekter vil ofte hente finansiering gennem flere lån/lånetrancher. 
Lån:  Et lån eller en lånetranche formidlet af Kameo. Lånetrancher kan indgå i en samlet låneramme og finansiere samme projekt.
Mislighold: Et lån anses som misligholdt hvis en væsentlig kreditforpligtelse er 90 dage forsinket, eller hvis der er indledt en tvangsproces. At et lån er misligholdt, er ikke ensbetydende med et tab. Frem til og med 2023 er inddrivelsen af 8 af 18 misligholdte lån afsluttet med fuld tilbagebetaling af de investerede beløb. Bemærk at mislighold registreres i det år lånet er formidlet/udbetalt, men selve misligholdet opstår typisk senere i lånets løbetid.
Gennemsnitlig årsrente: Gennemsnittet af den årsrente der er aftalt for lånene på Kameos platform, vægtet i forhold til lånenes størrelse.
Afsluttede mislighold: Lån i mislighold hvor inddrivelsesprocessen er afsluttet.
Misligholdte lån  under inddrivelse:  Lån i mislighold hvor inddrivelsesprocessen pågår. Her kan der i nogle sager være et forventet tab, men tabets størrelse kan først bekræftes når inddrivelsen er endeligt afsluttet.


Subnav link fixer