Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Whistleblowing

Kameo har i samarbejde med advokatfirmaet Harvest Advokatbyrå AB etableret en whistleblower-ordning via Nordic Whistle. Med denne ordning er det muligt for enhver at rapportere alvorlige misforhold hos Kameo, helt trygt og anonymt.  

  • Del:

Henvendelser via whistleblower-ordningen modtages af Harvest Advokatbyrå AB gennem Nordic Whistle.

Alle sager der rapporteres via whistleblower-ordningen håndteres med det samme, og du vil senest efter tre måneder få besked om hvordan henvendelsen er håndteret. Når du rapporterer via ordningen, kan du gøre det anonymt, og Harvest (eller Kameo) vil dermed ikke kunne se hvem som har sendt henvendelsen.  


Hvad kan rapporteres gennem whistleblower-ordningen? 

Whistleblower-ordningen erstatter ikke muligheden for at varsle nærmeste leder, dennes leder eller bestyrelse, Kameos General Counsel eller compliance-ansvarlige om misforhold i Kameos virksomhed. 

Er der tale om alvorlige misforhold hvor der findes en almindinteresse i at forholdet håndteres, er whistleblower-ordningen en egnet rapporteringsvej. Det kan fx gælde mistanke om bedrageri, korruption eller anden økonomisk kriminalitet, brud på arbejdsmiljøloven, chikane eller brud på hvidvaskningslovgivningen. Forsøg på at skjule disse forhold kan også i sig selv udgøre alvorlige misforhold. 

Mindre forseelser eller mere generel utilfredshed med de tjenester Kameo leverer, ønsker vi selvsagt også at tage imod og håndtere. Gælder din henvendelse denne type forhold, beder vi dig imidlertid henvende dig via vores almindelige kundeservice eller evt. indsende en klage. Du kan læse mere om dette her


Hvordan rapporterer jeg gennem whistleblower-ordningen? 

Whistleblower- ordningen kan anvendes ved at følge dette link. Vælg ”Indberet en sag” for at åbne skemaet til at beskrive de(t) misforhold du ønsker at rapportere. Beskriv gerne forholdet så fuldstændigt som muligt. Det er også muligt at vedhæfte dokumentation hvis du har det.   

Du afslutter og sender din rapportering ved at klikke på ”Indberet en ny sag” under skemaet..

OBS! Når din rapportering er indsendt, får du et sagsnummer som vi opfordrer dig til at skrive ned. Det er MEGET VIGTIGT at du gemmer dette nummer da det er den eneste måde du senere kan tilgå din henvendelse og læse svar fra den der har modtaget og behandlet sagen. Sagsnummeret er personligt og kan ikke genskabes. Hvis du mister det, kan du evt. lave en ny rapportering for at (gen)åbne en kommunikationskanal med den som behandler din sag. Du kan logge ind med dit sagsnummer her eller via samme link som ovenfor. 


Tekniske spørgsmål om brug af whistleblower-ordningen kan rettes til Nordic Whistles kundeservice på +46 844 687 424. 


Hvordan håndteres min sag? 

Henvendelsen behandles i første omgang af advokater hos Harvest. Harvest foretager en habilitetsvurdering af hvem der kan håndtere sagen hos Kameo, og videresender rapporteringen til den som Kameo har udpeget som modtager. Harvest videresender aldrig en rapportering til én som baseret på henvendelsens indhold vurderes at være inhabil i sagen. 

Afsenderen af henvendelsen modtager en bekræftelse på at sagen er modtaget senest 7 dage efter den er sendt ind. Sagen registreres så i Kameos system, og Kameo viderebehandler henvendelsen internt i overensstemmelse med skriftlige rutiner og evt. i samråd med eksterne parter, afhængigt af sagens indhold. Kameo må vurdere hvem som bør involveres i behandlingen, troværdigheden af de påstande som sættes frem, hvordan fund skal håndteres, og hvordan dokumenter skal beskyttes mod indsigt. Afsender har krav på at få besked om hvordan henvendelsen er håndteret senest 3 måneder efter indsendelsen. Bestyrelsen underrettes altid ved modtagelsen af en henvendelse via whistleblower-ordningen. 


Hvilken beskyttelse har jeg som whistleblower? 

Den der rapporterer en sag, skal under ingen omstændigheder udsættes for negative konsekvenser eller ufordelagtig behandling som følge af rapporteringen. Enhver whistleblower har altid ret til at bevare sin anonymitet. 


Hvordan håndteres personoplysninger? 

Kameo er databehandler og ansvarlig for behandlingen af personoplysninger vi modtager via whistleblower-ordningen.  

Formålet med behandling af disse personoplysninger er at kunne tilbyde en anonym rapporteringskanal som krævet i lovgivningen, modtage rapporteringer om alvorlige misforhold, udrede sager og vende retur til afsenderen med spørgsmål og tilbagemeldinger. Det retslige grundlag for denne behandling er legitim interesse og behovet for at efterleve vores lovmæssige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, 1.c og 1.f. 

Personoplysninger der ikke er relevante for modtagelsen og behandling af sagen, skal ikke indhentes og hurtigst muligt slettes af Kameo. 

Al information knyttet til en rapportering gemmes under særskilte sikkerhedshensyn hos Kameo. Gælder sagen forhold som indebærer særlige personoplysninger (såsom strafbare forhold), sendes dokumenterne til advokat for ekstern opbevaring. 

Du kan læse om Kameos øvrige behandling af personoplysninger her.