Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Kundeservice & Klager

Kundeservice

Har du spørgsmål til Kameo eller de lån og investeringsmuligheder vi formidler, oplever du problemer eller fejl på platformen, eller har du forslag til hvordan vi kan blive bedre? Så hører vi gerne fra dig!

Kontakt os på helpdesk@kameo.dk, så hjælper vi gerne!

  • Del:

Klager

Hvis du ønsker at klage over de tjenester Kameo tilbyder, kan du kontakte vores klageansvarlige, Linn Hoel Ringvoll, direkte på linn@kameo.no. Mærk gerne henvendelsen som «Klage».

Du kan sende klagen som en almindelig e-mail, eller ved at udfylde og sende formularen nedenfor.

application/pdfKlageformular.pdf 187,92 kB

Kameo har en separat rutine for håndtering af klager. Alle klager skal behandles af Kameo uden omkostninger for kunden, og som kunde skal du modtage en bekræftelse på at vi har modtaget din klage senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. Som kunde har du desuden krav på at få oplyst en kontaktperson for behandling af din klage samt en indikation på hvornår du kan forvente at få svar.

Når vi modtager en klage, vurderer klageansvarlig om klagen må suppleres med yderligere information eller dokumentation, om Kameo må indhente ekstern rådgivning, om Kameo har modtaget andre klager vedr. samme forhold og hvordan disse i så fald er behandlet, samt om klagen bør lede til ændrede rutiner, ændring af praksis, oplæring af ansatte eller andre konsekvenser internt i Kameo. Beslutter Kameo ikke at give dig medhold i din klage, vil du få et skriftligt og begrundet svar. Kameo fører log over klager i sit system og rapporterer klager til myndighederne i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Skulle du opleve at din klage ikke behandles, eller får du ikke medhold i din klage, kan du som forbruger sende din klage videre til Forbrugerklagenævnet. Drejer klagen sig specifikt om betalingstjenester ydet af Kameo, er det også muligt at klage til Det Finansielle Ankenævn.
 

Du kan hente en kopi af vores rutine for håndtering af klager her:


Integritetsskyddsmyndigheten


Persondataloven indeholder regler for opbevaring og anvendelse af personfølsomme oplysninger, herunder cpr-nr. Klager vedrørende Kameos behandling af disse oplysninger kan rettes til Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på adressen:

Fleminggatan 14, 112 26 Stockholm
tlf. +46 8-657 61 00
www.imy.se

imy@imy.se

Forbrugerombudsmanden


Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Kameos markedsføring, og at vores långivere modtager korrekt information. Klager vedrørende udsendt information skal derfor rettes til Forbrugerombudsmanden på adressen:

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
tlf. 41 71 51 51
www.forbrugerombudsmanden.dk

forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk

Finansinspektionen


Finansinspektionen er tilsynsmyndighed vedrørende Lov om betalingstjenester. Klager over indretningen af betalingssystemet eller andet i relation til Lov om betalingstjenester kan rettes til denne myndighed på adressen:

Brunnsgatan 3, 111 38, Stockholm
tlf.  +46 8-408 980 00
www.fi.se

finansinspektionen@fi.se