Registrering hos Finanstilsynet

Kameo driver virksomhed med tilladelse som betalingsinstitut fra det danske Finanstilsyn.

Gennem lokale registreringer i Norge og Sverige kan Kameo tilbyde låneformidling i hele Skandinavien.

Behandling af betalinger og indestående

Hantering av pengar

Når du overfører penge til din Kameo-konto, indsættes pengene på en klientkonto i DNB. Denne konto holdes adskilt fra Kameos egne konti og aktiver. Alle vores kunders indestående holdes på denne klientkonto, men alle beløb er knyttet til de individuelle kunder og påvirkes ikke af en evt. konkurs i Kameo.

Ved tilbagebetaling af lån eller udbetaling af rente, beregner og fordeler systemet de korrekte beløb til alle involverede investorer. Indestående på Kameo-konti i norske kroner udbetales til din bankkonto på ugentlig basis pga. national lovgivning.

Behandling af persondata

Säkerhet

Når du investerer gennem Kameo, deler du oplysninger med os i form af bl.a. navn, kontonr. og investeringer. Vi behandler disse oplysninger fortroligt og adskilt fra tredjepart i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er nærmere beskrevet i vores privatlivspolitik.

Låntager har krav på at vide hvem der har investeret i lånet til dem. Din identitet vil dog ikke være kendt af andre investorer med mindre det er påkrævet i forbindelse med en evt. tvangsprocces. 

Hvis Kameo skulle gå konkurs, vil dine oplysninger blive delt med en administrator og behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Tiltag mod hvidvask og terrorfinansiering

returns

Kameo en forpligtelse til at overvåge transaktioner og indhente kundeoplysninger for at hindre hvidvask og terrorfinansiering. Vi beder bl.a. derfor om en række oplysninger i forbindelse med din oprettelse hos Kameo. Vi følger gældende lovgivning, og al mistænkelig aktivitet vil blive indberettet til SØIK. Læs mere om hvorfor Kameo stiller dig spørgsmål her.