Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Betalingstjenester og crowdfunding

Kameo har licens fra Finansinspektionen i Sverige til at udbyde crowfunding- og betalingstjenester i Danmark og Sverige via Kameo Investment Platform AB, org. nr. 559434-0456.

I Norge er Kameo Norwegian Branch registreret låneformidler og kan udbyde betalingstjenester via lokal registrering af betalingslicens fra det danske finanstilsyn.

Behandling af betalinger og indestående

Hantering av pengar

Når du overfører penge til din Kameo-konto, indsættes pengene på en klientkonto i DNB. Denne konto holdes adskilt fra Kameos egne konti og aktiver. Alle vores kunders indestående holdes på denne klientkonto, men alle beløb er knyttet til de individuelle kunder og påvirkes ikke af en evt. konkurs i Kameo.

Ved tilbagebetaling af lån eller udbetaling af rente, beregner og fordeler systemet de korrekte beløb til alle involverede investorer. Indestående på Kameo-konti i norske kroner udbetales til din bankkonto den første torsdag i hver måned pga. national lovgivning.

Agent for långiverne

I Danmark og Sverige er Kameo selv långiveragent. Hvis en låntager i et dansk eller svensk lån får betalingsvanskeligheder, er det Kameo der håndterer inddrivelsesprocessen på investorernes vegne. Kameo holder som udgangspunkt en tæt dialog med låntager og vurderer den konkrete situation med øje for at finde den løsning som har de bedst mulige dækningsudsigter for investorerne.

I Norge er Kameo pålagt at være neutral i enhver låneaftale. I modsætning til i Danmark og Sverige, er Kameo derfor ikke agent for långiverne i norske låneaftaler – denne rolle ligger i stedet hos Intrum Capital. Intrum håndterer sager om mislighold på vegne af investorerne i norske lån til gengæld for en vis procentdel af de inddrevne midler.

Læs mere om aftalen med Intrum

Behandling af persondata

Säkerhet

Når du investerer gennem Kameo, deler du oplysninger med os i form af bl.a. navn, kontonr. og investeringer. Vi behandler disse oplysninger fortroligt og adskilt fra tredjepart i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er nærmere beskrevet i vores privatlivspolitik.

Låntager har krav på at vide hvem der har investeret i lånet til dem. Din identitet vil dog ikke være kendt af andre investorer med mindre det er påkrævet i forbindelse med en evt. tvangsprocces. 

Hvis Kameo skulle gå konkurs, vil dine oplysninger blive delt med en administrator og behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Tiltag mod hvidvask og terrorfinansiering

returns

Kameo en forpligtelse til at overvåge transaktioner og indhente kundeoplysninger for at hindre hvidvask og terrorfinansiering. Vi beder bl.a. derfor om en række oplysninger i forbindelse med din oprettelse hos Kameo. Vi følger gældende lovgivning, og al mistænkelig aktivitet vil blive indberettet til SØIK. Læs mere om hvorfor Kameo stiller dig spørgsmål her.