Privatlivspolitik for udlånere

Her kan du som långiver/investor læse mere om hvordan Kameo ApS håndterer dine oplysninger under og efter dit medlemskab.
Lignende retningslinjer for låntagere findes på denne side.

 • Del:

PRIVATLIVSPOLITIK FOR UDLÅNERE

Hvad er inkluderet i denne privatlivspolitik?

Kameo ApS, CVR-nr 36490896, Applebys Plads 7, 1411 København K, Danmark ("vi", "vores" eller "os") er controller af behandlingen af dine personlige data, når du bliver medlem og investerer til private formål. Vores personoplysninger omfatter også behandling af personlige oplysninger fra autoriserede underskrivere og retmæssige ejere af virksomheder, der bliver medlemmer og foretager investeringer. Med denne privatlivspolitik vil vi gerne informere de berørte personer om vores behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i overensstemmelse med lov om personoplysninger, bedes du kontakte Kameo ved at ringe til (+45) 42 36 94 74 eller ved at sende en mail til helpdesk@kameo.dk.

Hvilken slags personlige data behandler vi?

Private investorer

For de, der ansøger om medlemskab som individ, indsamler vi de personlige oplysninger, der er givet til os på ansøgningstidspunktet (navn, nationalitet og e-mail-adresse). Hvis dit medlemskab er godkendt, og når du er logget ind, vælger du at oprette en konto for investeringer, vil vi også indsamle følgende oplysninger fra dig (og / eller dokumenter, der indeholder sådanne oplysninger):

 • Personligt ID-nummer
 • Adresse
 • Bankoplysninger
 • Erhverv
 • Telefonnummer
 • Borgerskab
 • Svar på spørgsmålene "kend din kunde" og en bekræftelse på, at du ikke er en politisk udsat person (PEP)
 • Registreringsdato
 • Hvis en aftale ikke er underskrevet med BankID: Et kopi af dit ID dokument og bevis på adresse (fx en faktura)
 • Hvis en aftale er underskrevet med BankID: Dato for underskrift, din IP-adresse og hvilken BankID kunde blev brugt
 • Enhver oplysning du vælger at give frivilligt i kommunikation med kundetjenesten

Vi vil også behandle oplysninger om enhver transaktion på din konto. Sådanne oplysninger kan indeholde personlige oplysninger.

Vi vil også bruge en ekstern leverandør for at sikre, at du ikke vises på nogen lister over politisk udsatte personer eller lister over sanktioner.

Corporate investorer

Når vi ansøger om medlemskab for et firma, indsamler vi personlige oplysninger over den person, der indgiver ansøgningen (dit navn og din e-mail-adresse). Hvis selskabets medlemskab er godkendt, og når du er logget ind, vælger du at oprette en konto for investeringer på vegne af selskabet. Vi vil i tillæg til aktieregistret (for aktieselskaber), som kan indeholde personoplysninger, også anmode om følgende oplysninger (og / eller dokumenter, der indeholder sådanne oplysninger) om selskabets autoriserede underskrivere og retmæssige ejere:

 • Navn
 • Adresse
 • Personligt ID-nummer
 • Hvis ansøgningen ikke er underskrevet med BankID: Kopi af ID dokument
 • Hvis ansøgningen er underskrevet med BankID: Dato for underskrift, din IP-adresse og hvilken BankID kunde blev brugt
 • Bevis for adresse (fx en faktura) eller alternativt signatur via BankID
 • Svar på spørgsmålene "kend din kunde" og en bekræftelse på, at personen ikke er en politisk udsat person (PEP)

Vi vil også foretage en kreditkontrol af virksomheden. Kreditkontrol kan fx indeholde navne på virksomhedens ledelse, ejere og autoriserede underskrivere. Vi vil også behandle oplysninger om enhver transaktion på firmaets konto. Sådanne oplysninger kan indeholde personlige oplysninger.

Hvis der er en interaktion med kundetjenesten, behandler vi de personlige data, som selskabets repræsentant tilbyder til kundetjenesten.

Vi vil også bruge en ekstern leverandør for at sikre, at virksomhedens retmæssige ejere og autoriserede underskrivere ikke vises på nogen lister over politisk udsatte personer eller lister over sanktioner.

Abonnenter på nyhedsbreve uden medlemskab

Selvom du ikke er medlem, kan du abonnere på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside eller på Facebook (hvis vi vælger at tilbyde en sådan mulighed). I dette tilfælde vil vi gemme din e-mail adresse

Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Private investorer

Vi behandler personlige oplysninger fra private investorer til følgende formål, hvis opfyldelse indebærer behandling af dine personlige data for at kunne indgå og gennemføre en aftale med dig:

 • Registrering af konto / medlemskab
 • Skaber en konto for investeringer
 • Identitets-check
 • Forvaltning af konto / medlemskab
 • Tilvejebringelse af lån
 • Levering af kundeservice
 • Administrering af transaktioner og transaktionshistorik

Corporate investorer

Vi behandler personoplysninger til følgende formål, hvis opfyldelse indebærer behandling af personlige oplysninger over selskabets retmæssige ejere og autoriserede underskrivere baseret på vores legitime interesse i at kunne indgå og gennemføre en aftale med selskabet:

 • Registrering af konto / medlemskab
 • Skaber en konto for investeringer
 • Identitets-check
 • Kredit-check
 • Forvaltning af konto / medlemskab
 • Tilvejebringelse af lån
 • Levering af kundeservice
 • Administrere transaktioner og transaktionshistorik
 • Bestemmer berettigelse og repræsenterer virksomheden

* Kreditkontrol udføres på låntager, men den indeholder personlige data, fx af selskabets autoriserede underskrivere og retmæssige ejere.

Private og corporate investorer

For at overholde lovpligtige forpligtelser behandler vi også personoplysninger fra private investorer samt autoriserede underskrivere og retmæssige ejere til følgende formål:

 • For at overholde gældende lovkrav om kundens due diligence og for at forhindre, opdage og undersøge tilfælde af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og bedrageri
 • For at overholde regnskabslovgivningen
 • For at overholde vores rapporteringsforpligtelser over for myndighederne (fx skattemyndigheder, politiet og håndhævelsesmyndighederne)
 • For at overholde anden lovgivning, der fra tid til anden gælder for licensaktiviteter som betalingsinstitutter og at yde betalingstjenester

Hvis du har valgt at modtage vores nyhedsbrev eller en anden form for markedsføringsmateriale, bruger vi også dine personlige data til at administrere og sende den ønskede type information og / eller kampagner. Retsgrundlaget for dette er vores legitime interesse i at kunne sende sådanne oplysninger til dig som du har anmodet om. Vi indsamler også alle oplysninger, som du har givet os i form af meninger, svar på kundeundersøgelser og forslag til forbedring af vores tjenester. Sådan oplysninger vil blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at udvikle vores tjenester.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Dine personlige data vil blive behandlet af Kameo og de relevante gruppe selskaber. Dine personlige data vil også blive behandlet af vore IT-udbydere.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til myndigheder, såsom skattekontoret, for at overholde vores juridiske forpligtelser. For at kunne verificere, at de private investorer såvel som selskabets retmæssige ejere og autoriserede underskrivere ikke optræder på nogen sanktionslister og ikke er politisk udsatte, vil selskabet, der foretager sådan screening, få adgang til navnene og de personlige identitetsnumre fra af disse personer.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, der behandles af os mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring, ændring og ødelæggelse. I tilfælde, hvor de personlige data behandles på vores vegne af eksterne leverandører, har vi indgået aftale med leverandøren for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data.

Hvor behandles mine personlige data?

Som regel behandler vi kun dine personlige data inden for EØS. I tilfælde, hvor data behandles uden for EØS, sker dette nøje i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

I hver lang tid opbevarer vi dine personlige data?

Vi gemmer kun dine personlige data så længe de er nødvendige til de formål, de blev indsamlet for. I mange tilfælde behandler vi hovedsageligt dine data for at overholde lovkrav. I disse tilfælde afgør den pågældende lovgivning, hvor længe dataene skal opbevares. I nogle tilfælde kan du have ret til at påvirke, hvor længe dine personlige data behandles. Følgende opbevaringsperioder gælder som udgangspunkt:

 • Telefonnummer, personligt ID-nummer, adresse, bankoplysninger, svar på spørgsmålene "kend din kunde" og identitetsbevis behandlet for at overholde gældende lovkrav om kundens due diligence og for at forhindre, opdage og undersøge tilfælde af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og bedrageri opbevares af os i mindst fem år.
 • Telefonnummer, personligt ID-nummer, adresse, bankoplysninger og transaktionshistorik behandlet for at overholde regnskabslovgivningen opbevares i op til ti år.
 • Telefonnummer, personligt ID-nummer, adresse, bankoplysninger, svar på spørgsmålene "kend din kunde" og identitetsbevis opbevaret for at overholde lovgivningen, der involverer licensaktiviteter som betalingsinstitutter og at levere betalingstjenester, opbevares i fem år.
 • Telefonnummer, personligt ID-nummer, adresse, bankoplysninger og transaktionshistorik behandlet som led i opfyldelsen af vores aftale opbevares i op til ti år efter medlemskabets ophør under hensyntagen til den generelle begrænsningstid på ti år for juridiske krav. Dette gør os i stand til at forsvare og håndhæve eventuelle juridiske krav, hvis det er nødvendigt. Oplysninger vedrørende medlemskab uden investeringskonti slettes inden for 3 måneder fra den udtrykkelige anmodning om at opsige medlemskab.
 • Hvis du har bedt om at modtage marketing og / eller andre oplysninger relateret til vores forretning i din brugerkonto, bruger vi din e-mailadresse til dette formål, indtil du informerer os om, at du ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger.

Hvordan kan du have indvirkning på behandling af dine personlige data?

Personer hvis personlige data vi behandler har ret til at gøre indsigelse mod brugen af deres data til direkte markedsføring på ethvert tidspunkt. I overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse har du ret til at få adgang til oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og ret til at anmode om en korrektion af dine personlige data. Hvis du gerne vil modtage sådanne oplysninger, kan du anmode om det ved at kontakte os via mail eller e-mail. Vores kontaktoplysninger er angivet ovenfor. Den nemmeste måde at få adgang til oplysningerne om dine data gemt af os er at downloade dem, mens du er logget ind på vores hjemmeside.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at slette eller begrænse dine personlige data eller gøre indsigelse mod vores behandling heraf. Du kan også indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed eller en anden kompetent myndighed, der fører tilsyn med virksomhedens behandling af personlige data.

 

Du har også ret til under visse omstændigheder at indhente de personlige data, der vedrører dig som angivet til os i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format og kan overføre dem til en anden controller (data-overførbarhed).

Kameos Data Protection Officer

Amalie G. Eriksen
amalie@kameo.no
+47 95 20 07 62