Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Old - Håndtering af manglende betaling

Alle investeringer i et lån er reguleret af en låneaftale mellem investorer og låntager. Vores låneaftale er udviklet i tæt samarbejde med anerkendte advokatfirmaer.

I henhold til låneaftalen er det låntagers ansvar at sikre at Kameo modtager betalinger på eller inden betalingsdagen. Hvis betalingen ikke er modtaget, vil den følgende proces begynde:

  • 1 - 7 dage: Låntager modtager påmindelser fra Kameo via telefon og e-mail
  • Efter 7 dage: Advarsel om inkasso sendes ud
  • Efter 14 dage: Sagen sendes til inkasso
  • Del:

I nogle sager kan der være forhandlinger med låntageren. En mulig forhandling gennemføres af Kameo og sigter mod at maksimere den potentielle udbetaling til investorer i et lån hvor tilbagebetalingen er ophørt. Vi godkender ikke væsentlige ændringer i låneaftalen – fx forsinkede betalinger – uden først at informere alle involverede långivere og derefter handle på grundlag af en afstemning i sagen.

Hvis ingen inkassosag giver resultater, starter vi en opsummeringsproces. Hvis denne heller ikke giver resultater, involveres vores juridiske partnere der vil indlede konkursproceduren. Hvis et selskab mister sin evne til at betale og går konkurs, vil den del af lånet der ikke kan dækkes af låntagers aktiver/sikkerhedsstillelse udgøre et tab for investorerne. Tabet fordeles proportionelt mellem långiverne.