Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Hvad indebærer investorbeskyttelsen?

Fastighet_kameo

Den nye investorbeskyttelse omfatter bl.a. advarsler, klassificering af investorer, beløbsgrænser og betænkningstid på investeringer. Læs mere om de enkelte dele her. 

  • Del:

Erfarne og ikke-erfarne investorer 

På baggrund af din indsigt i og erfaring med investeringer generelt og crowdfunding specifikt, vil Kameo behandle dig som en erfaren eller ikke-erfaren investor.
 
Ikke-erfarne investorer har krav på investorbeskyttelse. Formålet med investorbeskyttelsen er at forhindre dig i at investere uforholdsmæssigt store beløb via Kameos platform uden at forstå den risiko der er forbundet med investeringen. 
 
Når du opretter dig som investor på Kameos platform, behandles du som en ikke-erfaren investor indtil du evt. ansøger om at blive klassificeret som en erfaren investor og dokumenterer at du lever op til de krav der stilles for at frasige dig investorbeskyttelsen. Du kan ansøge om at blive betragtet som en erfaren investor via Kundekendskabsfanen på din profil. 

Investorbeskyttelsens elementer 

Investorbeskyttelsen består primært af tre elementer: 

Beløbsgrænser pr. projekt 

Som ikke-erfaren investor pålægges du en beløbsgrænse pr. projekt, så du max. kan investere 1.000 euro (ca. 7.500 DKK eller 11.500 SEK/NOK) eller 5% af din opsparingskapacitet hvis du har beregnet og oplyst denne. Formålet med beløbsgrænsen er at forhindre dig i at tage en uforholdsmæssig stor risiko uden at du selv er bevidst om den. Bemærk at beløbsgrænsen gælder på tværs af alle bud/investeringer i ét projekt, uanset om de er fordelt på flere lån/trancher. 

Ved at vise at du forstår de risici der er forbundet med investering via Kameo, kan du fjerne beløbsgrænsen. Det gør du ved at gennemføre en videnstest som du finder via Kundekendskabsfanen på din profil. Selvom du gennemfører testen, vil du fortsat kunne få vist advarsler når du investerer. Når du har vist at du forstår risikoen, kan du dog vælge at investere på trods af disse advarsler. 

Indikerer dine svar på videnstesten at du ikke har tilstrækkelig indsigt i de risici der er forbundet med investering på platformen, kan du finde mere information om investeringsrisikoen på vores hjemmeside og til enhver tid tage testen på ny. 

Bemærk at det at gennemføre videnstesten ikke klassificerer dig som en erfaren investor. Du frasiger dig altså ikke investorbeskyttelsen. Når du har gennemført videnstesten kan du investere frit uden beløbsgrænser, men du er fortsat omfattet af alle andre dele af investorbeskyttelsen. 

Risikoadvarsler og -fokus 

Når du investerer på Kameos platform vil du møde en række advarsler der gør dig opmærksom på den risiko investeringen indebærer. De advarsler du bliver mødt med i investeringsøjeblikket, er generelle. De understreger at Kameo ikke stiller garanti for din investering, og at du risikerer at tabe det investerede beløb.  

Hvis du beregner og oplyser din opsparingskapacitet, vil disse generelle advarsler være tilpasset din økonomi og evne til at bære tab. Opsparingskapaciteten er et særligt nøgletal der fortæller noget om hvor rustet du er til at bære tab. Du kan beregne din opsparingskapacitet via de værktøjer vi har stillet til rådighed på Kundekendskabsfanen på din profil. Det er frivilligt om du vil foretage beregningen, men ved at kende din opsparingskapacitet kan du få en bedre oversigt over din investeringsevne og evne til at bære tab. 

Når det gælder de risici der er knyttet til hvert enkelt projekt/lån, finder du mere information om disse i projektbeskrivelsen på lånesiden og ikke mindst i det investeringsdokument som er tilgængeligt for hvert lån, og som fungerer som en slags prospekt for investeringen. 

Både advarslerne og investeringsdokumentet følger langt hen ad vejen et standardformat fra myndighederne der benyttes på tværs af platforme i EU. Dermed bliver det enklere for dig som investor at sammenligne forskellige projekter og investeringsmuligheder. 

Betænkningstid på investering 

Uanset om du er en erfaren eller ikke-erfaren investor, kan du altid ændre eller annullere investeringer i lån hvor tegningsperioden er åben. Når tegningsperioden er afsluttet, og dit bud er betalt, er investeringen imidlertid låst. 

For ikke-erfarne investorer vil det fremover være muligt at annullere en investering i løbet af de første fire kalenderdage efter buddet er lagt – uanset om tegningsperioden er lukket, og uanset om buddet er betalt eller ej.  

Fristen på fire kalenderdage beregnes fra det tidspunkt hvor du første gang har udtrykt interesse for at investere i lånet, dvs. første gang du reserverer eller afgiver et bud i lånet (betalt eller ubetalt), uanset beløbsstørrelse, og uanset om du senere ændrer buddet eller sletter det for evt. at erstatte det med et nyt.  

Den nye frist betyder at Kameo ikke udbetaler nogen beløb til låntager før al betænkningstid er udløbet. Dermed vil der som udgangspunkt tidligst ske udbetaling til låntager fire kalenderdage efter tegningsperioden er afsluttet, afhængigt af hvornår sidste bud er afgivet. 


Klagemuligheder, interessekonflikter og mislighold 

I tillæg til beløbsgrænser, risikoadvarsler og betænkningstid har både erfarne og ikke-erfarne investorer mulighed for til at klage over Kameos tjenester eller låntagers ageren, rapportere hændelser via Kameos uafhængige whistleblower-ordning, få information om hvordan Kameo håndterer interessekonflikter, og få oplysninger om mislighold i en form og ud fra en beregning der følger EU's retningslinjer. 


Spørgsmål?  

Du er som altid velkommen til at skrive ind til os på helpdesk@kameo.dk hvis du har spørgsmål til Kameos platform eller de nye regler for investorbeskyttelse.