13% årsrente| Risikoklasse D | Slutfinansiering af restaurantbyggeri ved lystbådehavnen i Västerås Afsluttet

13% årsrente | Risikoklasse D

Virksomheden har allerede lånt samlet SEK 4 500 000 af Kameos långivere, og de søger nu endnu et lån for at kunne færdiggøre det planlagte projekt. Projektet er i løbet af byggeperioden blevet større og mere omfattende end virksomheden oprindeligt havde planlagt. Dette betyder at der kræves flere håndværkere for at kunne blive færdige til indflytning. Den nederste etage bestående af køkken og spisesal er helt færdig og vil blive taget i brug i forbindelse med indvielsen af restauranten den 7. juni.

Virksomheden er i gang med genopbygningen af en restaurant som nedbrændte i 2016. Omkring 50 % af byggeomkostningerne – som forventes at løbe op i SEK 20 500 000 – er finansieret med egenkapital. I øjeblikket er der investeret SEK 18 000 000 i projektet, og lejeren flytter ind når restauranten står færdig i juli 2019. Ejendommen blev i maj vurderet til en værdi på SEK 20 mio. hvilket giver en belåningsgrad (LTV) på 63 % (inkl. dette lån).

Koncernen ejer tre forskellige kommercielle ejendomme i Västerås. Den ene er beliggende i et af Sveriges mest attraktive industriområder, Erikslund i Västerås. Hele porteføljen er vurderet til ca. SEK 100 000 000 med en belåning på ca. SEK 45 000 000, og den genererer mere end SEK 7 000 000 i årlige lejeindtægter.

Rente- og tilbagebetaling til Kameos långivere skal finansieres gennem cashflow og/eller refinansiering.

Projektets styrker

  • 13% årsrente
  • 4. prioritetspant i ejendom
  • Moderselskabsgaranti
  • Personlig kaution fra to af koncernens aktionærer
  • Høj andel af egenkapital investeret i projektet
  • En virksomhed i samme koncern har tidligere fået finansieret et projekt gennem Kameos platform. Lånet blev tilbagebetalt i efteråret 2018.

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

  • Del: