Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Ejendomskoncern søger finansiering til køb af færdige boliger Afsluttet

Ejendomskoncern søger finansiering til køb af færdige boliger

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

10,5% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 12 000 000 av Kameos långivare för att delfinansiera förvärv av 15 färdigställda bostadsrätter i ett av koncernens projekt.

Fastigheten som bostadsrätterna ingår i, har tidigare varit en hyresfastighet som har ägts och förvaltats av låntagarens koncern. I takt med att hyresgäster har flyttat ut har lägenheterna stått vakanta och i april 2024 såldes fastigheten till en bostadsrättsförening innehållandes totalt 25 lägenheter.

Låntagaren avser nu att förvärva 15 lägenheter som stod vakanta vid konverteringen, renovera dessa för att sedan successivt sälja vidare till slutköpare.

Det uppskattade försäljningsvärdet för de 15 bostadsrätterna som utgör säkerhet för lånet uppgår till SEK 19 800 000, vilket ger lånet en uppskattad LTV om cirka 61%.

Lånet säkerställs med pant i bostadsrätterna med bästa förmånsläge, full personlig borgen samt begränsad moderbolagsborgen. Återbetalning planeras att ske i samband med att bostadsrätterna säljs.

Detta är den enda tranchen i lånet som totalt är om SEK 12 000 000.

Projektets styrkor

  • Pant i färdigställda bostadsrätter
  • LTV 61%
  • Begränsad moderbolagsborgen från koncern med 50% ägande av bolag med eget kapital om cirka SEK 200m (2022-12-31)