Ejendomsselskab søger finansiering til boligprojekt i Frederikssund

8 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne 2.700.000 DKK af Kameos långivere som den fjerde af ni planlagte trancher i en samlet låneramme på 25.000.000 DKK. Lånet skal medfinansiere byggeriet af 52 udlejningslejligheder centralt i Frederikssund med en forventet samlet byggetid på 18 måneder.

Låntager har lang erfaring med ejendomsudvikling og -udlejning i Frederikssund og omegn, så de har et indgående kendskab til markedet. I forbindelse med deres eksisterende portefølje har de desuden en lang venteliste med lejere der er interesserede i tilsvarende boliger.

På nuværende tidspunkt er byggeriet i fuld sving. Byggemodningen er afsluttet, støbning af fundamenter og terrændæk til bygning 1 er færdiggjort og der er gjort klar til fundamenter i bygning 2. Montering af betonelementer starter i uge 18.

Udlejningen af lejlighederne er også opstartet med planlagt indflytning medio 2022.

Lånet refinansieres med realkredit når projektet er færdigbygget og udlejet. Der stilles sikkerhed for lånet i form af 2. prioritets pant i projektejendommen samt begrænset moderselskabsgaranti og personlig kaution fra ejer.

Se tidligere trancher i samme lån:

Lån 3399

Lån 3472

Lån 3587

Projektets styrker

  • Pant i ejendom (2. prioritet)
  • Attraktiv beliggenhed centralt i Frederikssund
  • Låntager med lang ejendomserfaring og indgåede kendskab til lokalområdet
  • Moderselskabsgaranti og personlig kaution
  • Garanteret fuldtegnet lån