Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Ejendomsudvikler søger finansiering til rækkehusprojekt i Kirke Hyllinge Afsluttet

9,5 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne samlet 27.700.000 DKK af Kameos långivere til et rækkehusprojekt med 14 boliger i Kirke Hyllinge på Midtsjælland. Dette lån på 6.200.000 DKK er den første tranche af otte og skal anvendes til køb af projektgrunden. Grunden er udstykket i 14 matrikler, en for hver bolig.

Der er bevilget byggetilladelse til projektet, og låntager står for alt jordarbejde, inkl. fundamenter. Dette arbejde udføres af et søsterselskab til låntager, og værdien af arbejdet indgår som egenkapitalindskud i projektet (læs mere under ”Projekt”).

Projektet forventes at bestå af i alt 14 3- og 4- værelsesboliger á hhv. 100 og 120 kvm. Boligerne skal udlejes når de står færdige. På nabogrunden blev der i 2021 og 2022 opført 18 tilsvarende boliger (projektbillederne viser disse boliger) hvoraf 15 er solgt og 3 udlejet. Dette projekt vil opføres efter samme tegninger og specifikationer som nabobyggeriet.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af pant i projektejendommen, supplerende pant i to ejendomme inden for koncernen, kaution fra moder- og søsterselskaber samt begrænset personlig kaution.

 

Projektets styrker

  • Pant i ejendom (1. prioritet)
  • God interesse for tilsvarende boliger på nabogrunden
  • Supplerende pant i to ejendomme inden for koncernen
  • Begrænset personlig kaution

Dette lån åbner for investering tirsdag d. 18. april kl. 14