Ejendomsudvikler søger finansiering til rækkehusprojekt i Nykøbing Sjælland Afsluttet

7,5 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne i alt 31.500.000 DKK af Kameos långivere, fordelt over tre etaper der hver især er inddelt i trancher der følger omkostninger og værditilførsel i projektet. Dette lån på 2.000.000 DKK er fjerde og sidste tranche til etape 1.

Virksomheden vil opføre et rækkehuskvarter i Nykøbing Sjælland bestående af 49 3- og 4-værelsesboliger à hhv. 67 og 86 kvm. Første etape består af 19 boliger der forventes at stå klar til indflytning i februar 2022, anden etape består af 15 boliger med forventet indflytning fra maj 2022, og tredje etape består af 15 boliger med forventet indflytning fra juli 2022. Se aktuel status under ”Projekt”.

Arbejdet på grunden blev opstartet i foråret 2021 og blev i første omgang finansieret med egenkapital. Lånet via Kameo skal finansiere byggeriet af rækkehusene frem til der sker etapevis refinansiering med realkredit. Etape 1 og 2 vil langt henad vejen finansieres og opføres sideløbende mens Kameo først yder finansiering til etape 3 når alle trancher til etape 1 er refinansieret og indfriet.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af pant i projektejendommen samt begrænset personlig kaution.

Se tidligere trancher i samme lån:

Tranche 1.1 (etape 1): Lån 3683
Tranche 1.2 (etape 1): Lån 3778
Tranche 1.3 (etape 1): Lån 3810
Tranche 2.1 (etape 2): Lån 3794
Tranche 2.2 (etape 2): Lån 3820

Projektets styrker

  • Pant i projektejendom
  • Fuldt udlejet projekt
  • Personlig kaution fra projektejer
  • Tranchevis finansiering der følger værditilførslen i projektet