Ejendomsudvikler søger kapital til renoveringsprojekt Afsluttet

8 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne samlet 5.300.000 DKK af Kameos långivere i forbindelse med ombygningen af en bolig- og erhvervsejendom til 10 nye leje-lejligheder i centrum af Kalundborg. Denne tranche på 1.100.000 DKK er den første af fem planlagde trancher der følger udviklingen i projektet.

Projektejendommen er lige nu opdelt i tre enheder fordelt på én boligenhed og to erhvervsenheder. Låntager har påbegyndt ombygningen af boligenheden, og arbejdet på erhvervsenhederne forventes opstartet senere på efteråret. Den samlede byggetid for projektet forventes at være 7-8 måneder.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i projektejendommen.

Projektets styrker

  • 8 % årsrente
  • 1. prioritetspant i ejendom
  • Belåningsgrad (LTV) på 56 %
  • Beliggenhed centralt i Kalundborg
  • Forudbetalte renter på Kameos klientkonto (12 mdr.)