Ejendomsudviklere søger finansiering til et loft-udviklingsprojekt i Stockholm Afsluttet

9% årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne SEK 2.500.000 af Kameos långivere til et loft-udviklingsprojekt i Kungsholmen i det indre Stockholm. Der vil blive opført i alt tolv lejligheder med et samlet boligareal på 750 m2 over to etaper.

Byggeriet af første etape er nu i fuld gang, og projektet følger tidsplanen. På nuværende tidspunkt er to af projektets tolv lejligheder solgt gennem bindende forhåndsaftaler til priser over budget.

Dette er den anden af fem trancher i et samlet lån på SEK 20.000.000. Der stilles sikkerhed for lånet i form af pant i de lejligheder der opføres.

Projektets styrker

  • 9% årsrente
  • To tidligere lån via Kameo er fuldt tilbagebetalt
  • Belåningsgrad (LTV) på 34%
  • Attraktiv adresse i Stockholms indre by
  • Garanteret fuldtegnet lån

 

Virksomhedens kommentar til det nuværende marked:

”Vi kan på lige fod med andre aktører i samfundet blive påvirket af de foranstaltninger der sættes i kraft for at hindre uønsket spredning af COVID-19. Vi ser hovedsageligt to risikofaktorer, dels manglende arbejdskraft og dels forsinkede eller udeblevne materialeleverancer. Det vil kunne påvirke vores mulighed for effektivt at drive projektet og følge den tidsplan som oprindelig blev lagt for projektet. Indtil videre har vi ikke oplevet nogen væsentlige påvirkninger som følge af den aktuelle situation. Arbejdet følger tidsplanen, og vi har fuldt mandskab til rådighed til at udføre byggeriet. Vores forretningsmodel gør at underentreprenører på projektet kan erstattes hvis det skulle blive nødvendigt.

I de kommende måneder består materialeleverancerne primært af svenskproduceret materiale som gips- og krydsfinerplader. Her ser vi ingen betydelig risiko for udeblevne leverancer. Det er først efter sommeren (august 2020) vi har leverancer der kan påvirkes af forsinkelser. Forhåbentlig har situationen stabiliseret sig til den tid, og skulle det på den anden side vise sig at der fortsat er stor uro når vi nærmer os, kan vi forberede os og finde alternative leverandører.”

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.