Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Udvikler søger finansiering til nyt ombygningsprojekt i Søborg Afsluttet

9,5 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne samlet 3.600.000 DKK af Kameos långivere til køb og ombygning af eksisterende erhvervslokaler til to udlejningsboliger. De tilhørende kælderarealer omdannes til depotrum, som udlejes særskilt. Denne tranche på 900.000 DKK er den sidste af i alt to trancher og skal finansiere ombygningsomkostningerne.

Siden første tranche har låntager overtaget ejendommen og udført nedrivningsarbejde m.m. der ikke har krævet byggetilladelse. Selve byggetilladelsen er nu modtaget og låntager kan dermed påbegynde ombygningen. Størrelsen på lejlighederne er ændret en smule i forhold til oprindelig plan og vil udgøre henholdsvis 77,5 kvm og 45,5 kvm.

Ejendommen er beliggende i Søborg i Storkøbenhavn. Låntager har med succes gennemført et lignende projekt i samme bygning sidste år. Her blev nabolokalerne med tilhørende kælder ombygget til én sammenhængende bolig der nu er udlejet.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritets pant i projektejendommen samt supplerende pant i den færdigrenoverede nabolejlighed (2. prioritet, efterstillet lån 4182) og en række udlejede depotrum ejet af virksomheden (2. prioritet, ligeledes efterstillet lån 4182). Derudover stilles der begrænset personlig kaution af ejerkredsen.

Se første tranche her:
Lån 4216

Projektets styrker

  • 1. prioritets pant i projektejendommen
  • Supplerende pant i udlejet lejlighed og depotrum
  • Låntager har tidligere gennemført en lignende ombygning af nabolejligheden