Virksomhed søger refinansiering af tidligere lån med pant i ejendom Afsluttet

11% årsrente | Risikoklasse C

Virksomheden ønsker at låne 2.600.000 SEK af Kameos långivere til refinansiering af tidligere lån gennem Kameo. Der stilles sikkerhed for lånet i form af pant i en industriejendom i Stenungsund som i dag udlejes til 13 lejere.

Virksomheden var tæt på at få en langsigtet bankfinansiering på plads i foråret, men grundet Covid-19 udbruddet satte banken forhandlingerne på pause. Virksomheden ønsker derfor at anvende dette lån som brofinansiering indtil forhandlingerne med banken genoptages.

Lån 2977

Projektets styrker

  • Fuldt udlejet industriejendom
  • Pant i ejendom med en belåningsgrad på 52%
  • Virksomhedsgaranti

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.