Virksomhed søger finansiering til at opføre 19 rækkehusboliger i det centrale Nyköping Afsluttet

9 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne 6.400.000 SEK af Kameos långivere til byggefinansiering i et projekt der omfatter opførelsen af 19 rækkehusboliger med ejendomsret, fordelt på tre længer med et samlet boligareal (BOA) på 1976 kvm, lige ved vandet i det centrale Nyköping.

Projektet beregnes til at stå færdigt om 7-8 måneder. Projektet inddeles i tre etaper, så færdigstillelse og indflytning sker etapevis. Dette er den fjerde af seks trancher i et samlet lån på 26.500.000 SEK. Denne tranche skal finansiere udført jordarbejde, produktion af rammer samt diverse projektomkostninger.

Projektet er i fuld gang, og den første rækkehuslænge er ved at blive rejst. Byggeriet er lidt efter den oprindelige tidsplan, men arbejdet forventes inden længe igen at følge planen da der er gjort plads til mindre forsinkelser i de oprindelige beregninger. Seks ud af 19 enheder er solgt gennem bindende forhåndsaftaler.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af ejendomspant med 1. prioritet.

Tidligere trancher i lånet findes her:

Lån 3400

Lån 3414

Lån 3415

Projektets styrker

  • Pant i ejendom
  • 6 enheder er allerede solgt
  • Attraktiv beliggenhed i Nyköping (Svefa)
  • Forudbetalte renter på Kameos klientkonto (7 mdr.).

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.