Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Tilbagevendende låntager søger finansiering til at opføre lejeboliger Afsluttet

Tilbagevendende låntager søger finansiering til at opføre lejeboliger

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna totalt SEK 12 000 000 av Kameos långivare för ett pågående projekt bestående av totalt 72 hyreslägenheter i Timrå. Detta är andra lyftet för projektet och inflytt är beräknat att ske Q1 2025. Projektet är uppdelat på två etapper där detta lån finansierar första etappen som består av 36 enheter. Projektet är påbörjat, där produktion av de första modulerna sker i fabrik och markarbetet är startat. Samtliga hus är planerade att vara resta under maj 2024 och slutbesiktigade under mars 2025. Finansiering av etapp 1 sker med eget kapital tillsammans med detta byggnadskreditiv via Kameo. Detta är den andra av fyra trancher om totalt SEK 40 000 000.

Som säkerhet för detta lån ställs pant i fastighet samt bolagsborgen.

Återbetalning av detta lån är planerat att ske genom investeringsbidrag som är beviljat samt slutplacering från bank, vilket planeras att ske när projektet är färdigställt och slutbesiktigat.

Län till tidigare tranche:

Lån 4449

Projektets styrkor

  • Tidigare låntagare
  • Beviljat investeringsstöd
  • Offererad slutplacering från bank LTV 59%

Nothing here yet.