Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Interessekonflikter

Indtægt forbundet med volumen 

  • Del:

Kameos indtægter er direkte forbundet med størrelsen på de lån vi formidler. At indtægterne er forbundet med volumen, og at det er andres penge der udsættes for risiko ved investering, er ikke unikt for Kameo. Alle mæglere – uanset om det er aktiemæglere, ejendomsmæglere eller crowdlendingplatforme – må håndtere denne problemstilling.

Hos Kameo forsøger vi at opbygge en langsigtet forretning, og vi ville ikke eksistere særligt længe hvis vi formidlede lån som påfører investorerne tab i en sådan grad at det samlede afkast ikke står mål med den risiko man tager som långiver. Vores vækst er afhængig af at vores kunder har tillid til den virksomhed vi bygger op, og for at lykkes må vores ansatte arbejde med kundernes bedste for øje.

Derfor har vi siden virksomheden blev startet op i 2016, vurderet og formidlet lån i overensstemmelse med en kreditpolitik som stiller krav til egenskaber ved låntagere og projekter der udelukker de lån vi af etiske grunde ikke vil formidle, og som stiller krav til sikkerhedsstillelse, egenkapital og opfølgning. Mange af dem der søger lån hos Kameo, får et nej. Det betyder ikke at der ikke er risici ved de lån vi godkender, men det betyder at vi kunne have lagt langt større volumener på platformen hvis vi have lukket øjnene for den risiko som investorerne tager i lånene.


Politikker og rutiner skal sikre forsvarlig drift 

Selv om vi har en langsigtet strategi for virksomheden, vil der kunne opstå interessekonflikter mellem Kameo og vores kunder. For at sikre at disse interessekonflikter ikke påvirker vores prioriteringer og kundernes interesser negativt, har vi udarbejdet en politik hvor aktuelle interessekonflikter identificeres. 

Kameo skal altid handle ud fra hvad der er det bedste for vores kunder. Det indebærer blandt andet: 

- At Kameo skal følge op og undersøge forhold ved projekterne uafhængig af om alle udestående gebyrer til Kameo er blevet betalt eller ikke; 

- At Kameo altid skal vurdere låneansøgninger på korrekt vis, ved brug af tilfredsstillende værktøjer og i overensstemmelse med regelværk og interne politikker, uafhængig af størrelsen på lånet, indtægten ved at formidle lånet og risikoklassen som lånet tildeles; 

- At låneansøgninger skal afvises hvis risikoen som lånet repræsenterer: 

  • ikke med rimelighed kan forstås af Kameos investorer; 
  • er så høj at investorerne ikke med rimelighed kan få en rente som står i forhold til risikoen; 
  • indebærer at en passende rente vil være så høj at det ikke er hensigtsmæssigt for låntager at optage lånet;  
  • alene kan reduceres gennem personlige kautioner som pålægger en eller flere kautionister en uacceptabel risiko for personlig konkurs eller tab af bolig; g;

- At Kameo skal tilbyde samme serviceniveau til alle kunder, uafhængig af:  

  • hvilke beløb den enkelte investor har investeret, eller den enkelte låntager har lånt;
  • om kunden har betalt udestående gebyrer, eller;  
  • om der findes en eventuel relation mellem Kameo og kunden; 

- At flertallet i kreditkomiteen skal bestå af personer som ikke har ansvar for lånevolumen og/eller indtægter, og at kreditanalytikere skal måles og modtage feedback baseret på hvordan de lån de har analyseret, senere præsterer. 


Interessekonflikter mellem kundegrupper 

Kameo har også vurderet mulige interessekonflikter mellem forskellige kundegrupper og iværksat tiltag på grundlag af disse vurderinger. Særlig vigtig er princippet om at alle investorer skal have samme adgang til information, samt begrænsningen i ansattes adgang til at investere i lån som formidles via platformen. Ingen ansatte må investere i lån før lånet har vært tilgængelig for crowden i 48 timer, og ingen ansat der i kraft af sin rolle vil være involveret i håndtering af lånet efter udbetaling, vil ikke få lov til at investere mere end 1000 EUR i hvert lån.