Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

En rente på 10 % er ikke risikofri

Årsränta 10%

Kameos co-founder og CEO i Norge, Sebastian Martens Harung, deler sine tanker om crowdlending og peger på tre ting du skal være særligt opmærksom på når du investerer.

  • Del:

Af Sebastian M. Harung, CEO & co-founder i Kameo | Publiceret første gang 27. februar 2019, opdateret 18. december 2019


Flere og flere får øjnene op for crowdlending og de muligheder konceptet tilbyder. Det indebærer ganske enkelt at låne ud direkte til små virksomheder eller privatpersonen til gengæld for en favorabel rente. I Skandinavien blev der i 2018 investeret over én milliard kroner på tværs af forskellige crowdlending-platforme.

Det sker at lån misligholdes og medfører tab for de investorer der har lånt penge ud. I sidste ende er det nemlig investorerne der sidder med risikoen – men betyder det at crowdlending er for risikabelt?

En rundtur blandt de forskellige crowdlending-platforme viser at mange af de udbudte lån tilbyder en årlig rente på 10 % eller mere. Det er et meget attraktivt afkast, særligt i betragtning af at banken sjældent tilbyder en indlånsrente over 1 %. Selvom et afkast på 10 % lyder fantastisk, er det dog vigtigt at huske at en rente på 10 % ikke er risikofri. Renten afspejler den risiko du tager ved at investere i lånet – jo højere risiko, jo højere rente og afkast.


Spred risikoen og reducer muligheden for tab

Der er særligt tre ting du skal være opmærksom på for at reducere muligheden for tab. For det første er det en god ide at forstå kvaliteten af de virksomheder og projekter du låner ud til. Fra Kameos side analyserer vi både virksomheder og projekter, og i denne proces vil der være flere potentielle låntagere der sorteres fra fordi de ikke lever op til vores krav. Dette er med til at sikre kvaliteten af projekterne på platformen, men for din egen skyld bør du også selv sætte dig grundigt ind i projektinformationen inden du investerer, så du er bevidst om de forhold der kan påvirke projektet og dermed din investering.

En anden ting er den sikkerhed der stilles for et lån. Hvis et lån misligholdes, har investorerne (crowden) ret til et evt. salgsprovenue af pantsat ejendom eller anden sikkerhed. I den forbindelse er det ikke kun sikkerhederne i sig selv du bør være opmærksom på. Det er også relevant at undersøge om platformene selv tager ansvar i en evt. misligholdelsessituation, eller om de outsourcer opgaven mod en afgift der i sidste ende skal dækkes af crowden.

For det tredje er det vigtigt ikke at investere i for smal en portefølje. En smal portefølje øger ikke bare risikoen for tab, konsekvensen af tabet bliver også meget større. Ved at diversificere din portefølje kan du sprede risikoen og derved mindske et evt. tab.

Tabellen viser et eksempel på fire forskellige investeringsporteføljer à 100.000 DKK:


  1 2 3 4
Samlet investering (DKK) 100 000 100 000 100 000 100 000
Antal lån 10 25 50 100
Investering pr. lån (DKK) 10 000 4 000 2 000 1 000
Afkast 10% 10% 10% 10%
Afkast i DKK 10 000 10 000 10 000 10 000
Misligholdte lån 2 2 2 2
Misligholdte lån i DKK -20 000 -8 000 -4 000 -2 000
         
Resultat i DKK 90 000 102 000 106 000 108 000
Nettoafkast -10% 2% 6% 8%

Det kan tage tid at investere i mange lån, men en af de store fordele ved crowdlending er at det er let at skabe en bred portefølje – fx ved at investere minimumbeløbet i mange lån. Samtidigt kan du gøre brug af den let tilgængelige information som findes online. Har du først besluttet dig for at investere i crowdlending, bør du desuden investere via flere platforme i Skandinavien og ikke bare én. På den måde opnår du yderligere diversificering og gør dig selv mindre sårbar over for tab og misligholde lån.


Gennemsnitligt afkast på 9,6 %

Der ligger en grundig analyse bag hver af de investeringsmuligheder der gøres tilgængelige på Kameos platform. Virksomheder der ansøger om lån, bliver vurderet på en række parametre før de kommer igennem nåleøjet. Det er med til at sikre en overordnet høj kvalitet, men det er naturligvis ingen garanti mod betalingsvaskeligheder, og vi ser også enkelte tilfælde hvor lån via Kameo er endt i mislighold. Ud af de mere end 200 lån der er formidlet gennem platformen, har fem være misligholdt, og de fire er på nuværende tidspunkt fuldt tilbagebetalt til investorerne, mens der stadig er en proces i gang med at inddrive det sidste.

Når vi formidler et lån via platformen, sørger vi for at have sikkerhed i lånet, fx i form af pant i ejendom. Kameo varetager disse sikkerheder på vegne af investorerne. Når et lån misligholdes, sælges sikkerhederne for at dække investorernes tab.

Hvis man havde investeret i alle de 210 lån der i skrivende stund er formidlet gennem Kameos crowdfunding-platform, ville det gennemsnitlige årlige afkast være på 9,6 %. Det er et godt tilskud til en veldiversificeret investeringsportefølje spredt over bank, aktier, fond og crowdlending.


Crowdlending burde ikke være for risikabelt. Nøglen er at investere bredt og gerne i lån med sikkerhed.