Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Hvad er "renters rente"?

ränta på ränta – Kameo

Renters rente er, når du begynder at få renter af dine renter, hvilket også kaldes for kapitalfremskrivning. Her kan du læse mere om, hvordan det gøres.

  • Del:

Hvad betyder rente?

Rente betegner ofte den pris, der er tilknyttet lån eller udlån af penge. Mere generelt bruges betegnelsen om den betaling, en låner af et aktiv betaler til ejeren som kompensation for aktivets anvendelse. Renten angives oftest som en procentsats per betalingsperiode, f.eks. per år. Rente kan betales løbende eller tilskrives det lånte beløb, der således vokser, hvorved fænomenet rentes rente opstår.


Hvad betyder renters rente?

Renters rente er en afgørende faktor, når man taler om, at selv små formuer kan vokse sig store. Ved rentes rente der får man nemlig renter af sine renter – det kan også siges at du får afkast af dit afkast. Takket være renters rente kan du over tid få store afkast på relativt små investeringsbeløb, og du behøver derfor ikke have mange penge for at komme i gang med at investere. Du kan se det som en snebold, der med tiden ruller sig større og større.


Sådan udregner du

For at regne ud hvor meget udbytte du kan få af dine renter, er der 3 vigtige punkter du skal vide for at kunne beregne dette. 

  • Først skal du vide hvor meget du planlægger at investere
  • En rente er ikke nødvendigvis ens over flere år, men for at kunne beregne avancen, må du fastsætte en procentsats at regne med. 
  • Hvor længe planlægger du at geninvestere din ovenskudende rente? 
     
  Investeret kapital Afkast på 8,5% Kapital ved årets slutning
År 1 100 000 8 500 108 500
År 2 108 500 9 223 117 723
År 3 117 723 10 006 127 729
År 4 127 729 10 857 138 586
År 5 138 586 11 779 150 366

Bemærk, at tallene er afrundet til nærmeste hele tal.


Udregn med formel

Du kan nemt og enkelt udregne ved hjælp af følgende formel: 
  
X = Investeret kapital

Y = Rente

Z = Antal år indtil du ønsker at hæve overskuddet
 
X * (1+Y) ^Z 
  
Så med tallene i tabellen ovenfor kan vi beregne følgende: 100 000*(1+0,085)5 = 150 366


Vær opmærksom på

Historiske resultater ikke en garanti for fremtidigt afkast.
Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller dele af det investerede beløb kan gå tabt.