Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Investering i gæld vs. egenkapital

Søren

I dette indlæg zoomer Kameos salgschef, Søren Grube Brandt Dragsdal, ind på hvilke forskelle der blandt andet er mellem ejendomsandele og gældsinvestering.

  • Del:

Når det gælder ejendomsinvesteringer kan det være svært at gennemskue hvilke typer af investeringer der eksisterer, og endnu mere, hvilke tanker man skal gøre sig forinden en eventuel investering. I dette indlæg zoomer Kameos salgschef, Søren Grube Brandt Dragsdal, ind på hvilke forskelle der blandt andet er mellem ejendomsandele og gældsinvestering.


En ejendomsinvestering er typisk kendt som egenkapitals investering eller aktieinvestering, der betyder, at du som investor køber en andel af selskabets egenkapital, du bliver altså medejer af selskabet. Det betyder at du opnår adgang til en del af selskabets fremtidige udbyttebetalinger, samt eventuel gevinst, hvis at ejendomsselskabet opnår højere overskud og værdi end forventet. Du har dermed ret til en bestemt andel af dette overskud, uden begrænsninger. Det betyder dog også at, hvis markedet skulle gå ned, eller ejendomsselskabet gå konkurs, kan du miste hele værdien af din aktieinvestering.  


I modsætning til en egenkapitals investering eller aktieinvestering, findes der også investering i gældsinstrumenter, det produkt Kameo faciliterer. Når man investerer i et selskabs gæld - typisk lån eller obligationer - har det pågældende gældsinstrument en aftalt rente (der i visse tilfælde kan være variabel), en fast løbetid og nogle aftalte indfrielsesvilkår. Sikkerheden i sådanne lån er oftest stillet i form af fysiske aktiver såsom grund, ejendom eller lignende. Disse aktiver har en konkret værdi som lånets størrelse udgør en andel af, dette kaldes belåningsgraden. Har du en gældsinvestering i det tilfælde af, at et ejendomsselskab skulle gå konkurs, er du altså som udgangspunkt sikret via de sikkerheder der knytter sig til låneaftalen, og du vil dermed blive tilgodeset før aktionærerne i tilfælde af en konkurs.


Har man således investeret i et selskabs aktie og selskabets værdi falder 20% vil ens investering også være faldet 20%. Har man til samme selskab ydet et lån/obligation vil man fortsat modtage sin aftalte rente (afkast) uanset aktiekursens værdi.


Det kan altså være fordelagtigt at investere i egenkapitalen når ejendomsmarkedet er stigende, det kan dog midlertidigt anses som meget risikofyldt, især når markedet er ustabilt eller i nedgang. Derfor kan det være en diversificerende fordel at supplere sine ejendomsaktier med nogle gældsprodukter således, at man sikrer sig både adgang til selskabers fremtidige overskud samt modtager løbende rentebetalinger med sikkerhed i selskabernes fysiske aktiver.


Illustration: 

Figur Artikel - Gæld versus egenkapital (2)

Hvis du ønsker at vide mere om gældsinvesteringer i ejendomme, så kan du læser mere her.


* Vigtigt med hensyn til risiko og afkast
Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig afkast. Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller en del af det investerede beløb kan gå tabt. 9,5% er det gennemsnitlige afkast på alle lån, der hidtil er offentliggjort på platformen.