Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Overvejer du at investere i Norge?

oslo

Norge har en strengere regulering af crowdfunding-området end resten af Skandinavien, og derfor gælder der en række særlige vilkår for dine Kameo-investeringer i norske kroner (NOK). 

  • Del:

Af Kameo Danmark | Opdateret februar 2022


Den nationale lovgivning i Norge betyder at der gælder særlige vilkår for alle konti og investeringer i NOK på Kameos platform. Disse vilkår omfatter bl.a. særlige regler for indestående på din konto. Bemærk at de særlige vilkår udelukkende gælder investeringer og tilknyttede overførsler i norske kroner, mens det ikke påvirker investeringer i danske og/eller svenske lån.


Særlige regler for indestående i norske kroner
Norsk lovgivning tillader ikke Kameo at opbevare dine midler i norske kroner med mindre de er bundet til en aktiv investering. Du kan derfor ikke overføre et beløb med henblik på løbende investering på samme måde som i Danmark eller Sverige. Bemærk desuden at overførsler i NOK fra en dansk bank kan være forbundet med et gebyr i vores bank.

Det er muligt at veksle til din NOK-konto internt på platformen og dermed undgå overførselsgebyrer. Vi anbefaler at du udelukkende benytter denne funktion med henblik på en konkret investering eller et ønske om udbetaling til en lokal norsk bankkonto knyttet til din profil. Når du veksler i forbindelse med et aktivt bud, kan det være en fordel at indtaste det beløb du ønsker at få tilgængeligt i norske kroner (en såkaldt buy-veksling). På den måde undgår du restbeløb der skal veksles tilbage eller udbetales.

For at overholde nationale lovkrav gennemfører vi månedlige tømninger af alle NOK-konti hos Kameo. Hver torsdag vil frie midler der ikke er bundet/reserveret til investering eller veksling, med andre ord blive udbetalt. Hvis din bankkonto IKKE er i norske kroner, vil kontotømning foregå som en automatisk veksling til din primære Kameo-konto (fx i DKK). Du har selv mulighed for at anmode om udbetaling eller veksling af norsk indestående til din foretrukne valuta imellem kontotømningerne der gennemføres første torsdag i hver måned.
<br>

Ekstern långiveragent

Kameo Norge er registreret som låneformidler og pålagt at være neutral i enhver låneaftale. I modsætning til i Danmark og Sverige, er Kameo derfor ikke længere agent for långiverne i norske låneaftaler – denne rolle ligger i stedet hos Intrum Capital. Intrum håndterer sager om mislighold på vegne af investorerne i norske lån til gengæld for en vis procentdel af de inddrevne midler. Derfor vil det ikke være muligt at få 100% af sin investering tilbage i tilfælde af mislighold.


Maksimalt årligt udlån i NOK

Brugere med investeringer i Norge må i henhold til lokale regler ikke udlåne mere end 1 mio. NOK pr. år fordelt på samtlige tilgængelige platforme. Samtidig kan én enkel långiver højest tegne sig for 20 % af et lån, og långiverens renteindtægter fra crowdlending må ikke overstige 50 % af hans/hendes samlede indtægt. Udlån i DKK/SEK eller anden valuta tæller ikke med i udregningen af disse beløb.