Overvejer du at investere i Norge?

oslo

Norge har en strengere regulering af crowdfunding-området end resten af Skandinavien, og derfor gælder der en række særlige vilkår for dine Kameo-investeringer i norske kroner (NOK). 

  • Del:

Af Kameo Danmark | Opdateret 28. maj 2020


Den nationale lovgivning i Norge betyder at der gælder særlige vilkår for alle konti og investeringer i NOK på Kameos platform. Disse vilkår omfatter bl.a. særlige regler for indestående på din konto. Bemærk at de særlige vilkår udelukkende gælder investeringer og tilknyttede overførsler i norske kroner, mens det ikke påvirker investeringer i danske og/eller svenske lån.


Særlige regler for indestående i norske kroner
Norsk lovgivning tillader ikke Kameo at opbevare dine midler i norske kroner med mindre de er bundet til en aktiv investering. Derfor skal indbetalinger til din norske konto foregå direkte til et reserveret bud jf. de betalingsinstrukser du finder på lånesiden (dette kan være forbundet med et gebyr). Samtidig anbefaler vi at du kun veksler til din NOK-konto med henblik på en konkret investering eller et ønske om udbetaling til en lokal norsk bankkonto knyttet til din profil.

For at overholde nationale lovkrav gennemfører vi ugentlige tømninger af alle NOK-konti hos Kameo. Hver torsdag vil frie midler der ikke er bundet/reserveret til investering eller veksling, med andre ord blive udbetalt til den bankkonto der er tilknyttet din profil. Hvis din bankkonto IKKE er i norske kroner, skal du oplyse os om IBAN, fx via helpdesk@kameo.dk, inden du foretager investeringer i Norge eller på anden vis gør brug af din NOK-konto hos os. 

Direkte overførsler i NOK til fx en dansk bankkonto kan være forbundet med gebyrer. Ønsker du ikke denne overførsel, er du selv ansvarlig for at veksle evt. tilgængelige midler på kontoen inden den ugentlige kontotømning.


Ekstern långiveragent

Kameo Norge er registreret som låneformidler og pålagt at være neutral i enhver låneaftale. I modsætning til i Danmark og Sverige, er Kameo derfor ikke længere agent for långiverne i norske låneaftaler – denne rolle ligger i stedet hos Lindorff Capital. Lindorff håndterer sager om mislighold på vegne af investorerne i norske lån til gengæld for en vis procentdel af de inddrevne midler. Derfor vil det ikke være muligt at få 100% af sin investering tilbage i tilfælde af mislighold.


Maksimalt årligt udlån i NOK

Brugere med investeringer i Norge må i henhold til lokale regler ikke udlåne mere end 1 mio. NOK pr. år fordelt på samtlige tilgængelige platforme. Samtidig kan én enkel långiver højest tegne sig for 20 % af et lån, og långiverens renteindtægter fra crowdlending må ikke overstige 50 % af hans/hendes samlede indtægt. Udlån i DKK/SEK eller anden valuta tæller ikke med i udregningen af disse beløb.