Overvejer du at investere i Norge?

oslo

Norge har indført en strengere regulering af crowdfunding-området end resten af Skandinavien, og derfor gælder der en række særlige vilkår for dine Kameo-investeringer i norske kroner (NOK). 

  • Del:

Af Kameo Danmark | Publiceret 29. august 2019


Den særlige norske regulering betyder at der indføres nye vilkår for alle investorer med en norsk Kameo-konto. Disse vilkår omfatter bl.a. opdaterede regler for ind- og udbetalinger der i første omgang resulterer i flere eksterne gebyrer end tidligere for investorer med en bankkonto i danske kroner. Bemærk at disse vilkår udelukkende gælder investeringer i norske kroner, mens det ikke påvirker investeringer i danske og/eller svenske lån.


Særlige regler for ind- og udbetalinger i norske kroner
Norsk lovgivning tillader ikke længere Kameo at opbevare dine midler i norske kroner med mindre de er bundet til en aktiv investering. Det betyder i praksis at hver investering skal betales med en ny overførsel jf. de betalingsinstrukser du finder på lånesiden. Vær opmærksom på at din bank kan tage et gebyr for overførslen som i nogle tilfælde skal lægges oveni investeringsbeløbet når du sender overførslen.

Samtidig vil rente- og tilbagebetalinger løbende udbetales til din bankkonto. Hvis din bankkonto IKKE er i norske kroner, bedes du sende IBAN og SWIFT til helpdesk@kameo.dk inden du foretager investeringer i Norge, og du skal samtidig være opmærksom på at du vil blive pålagt et gebyr for hver international overførsel.

Vi arbejder på en løsning der skaber større fleksibilitet for danske investorer, men indtil denne er på plads, skal du være opmærksom på at internationale gebyrer på norske investeringer risikerer at æde hele eller dele af dit afkast. Eksempelvis vil en investering i et lån til 10% i årlig rente ~ 0,8% i månedlig rente give følgende afkast (IRR).

Investering i NOK 1.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 50.000,00
Årlig rente (10%) 100,00 500,00 1.000,00 2.500,00 5.000,00
Månedlig rente (0,80%) 8,00 40,00 80,00 200,00 400,00
Gebyr pr. måned* 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Netto per måned -22,00 10,00 50,00 170,00 370,00
Netto per år -264,00 120,00 600,00 2.040,00 4.440,00
           
IRR -26,4% 2,4% 6,0% 8,2% 8,9%

*Overførselsgebyrer opkræves af bankerne og kan variere fra bank til bank.


Ekstern långiveragent

Kameo Norge er registreret som låneformidler og pålagt at være neutral i enhver låneaftale. I modsætning til i Danmark og Sverige, er Kameo derfor ikke længere agent for långiverne i norske låneaftaler – denne rolle ligger i stedet hos Lindorff Capital. Lindorff håndterer sager om mislighold på vegne af investorerne i norske lån til gengæld for en vis procentdel af de inddrevne midler. Derfor vil det ikke være muligt at få 100% af sin investering tilbage i tilfælde af mislighold.


Maksimalt årligt udlån i NOK

Brugere med investeringer i Norge må i henhold til lokale regler ikke udlåne mere end 1 mio. NOK pr. år fordelt på samtlige tilgængelige platforme. Samtidig kan én enkel långiver højest tegne sig for 20 % af et lån, og långiverens renteindtægter fra crowdlending må ikke overstige 50 % af hans/hendes samlede indtægt. Udlån i DKK/SEK eller anden valuta tæller ikke med i udregningen af disse beløb.