Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Sådan skaber du en god diversitet i opsparingen

Bra blandning i sparandet

Når det gælder din opsparing, er det vigtigt med en god diversitet for ikke at blive alt for sårbar over for forandringer på markedet. Her får du et par tips til hvad du bør tænke over!

  • Del:

Der tales ofte om “porteføljetænkning” inden for investeringer, men hvad betyder det egentlig? Og hvad er diversificering? Når du tænker på din opsparing som en portefølje, betyder det at du vælger forskellige typer af værdipapirer og opsparinger i stedet for kun at vælge én enkelt. Der er flere fordele ved porteføljetænkning: Du spreder risikoen og bliver derved mindre sårbar over for konjunkturforandringer. Diversificering følger samme princip. Her handler det også om at sprede sin opsparing og ikke bare koncentrere sig om fx én type aktie eller fond.


Gennemtænk tidsaspektet

Du bør tilpasse din opsparing efter din tidshorisont. Vil du spare op til din pension, eller får du snart brug for pengene? Hvor meget vækst forventer du, og hvordan ser det ud med dyk og opsving på markedet? Jo hurtigere du har brug for pengene, jo mere sårbar er du over for udsving, så her kan det være en god ide at investere i værdipapirer med mellem eller lav risiko. Vil du have en høj vækst på kort tid, skal du dog indstille dig på også at acceptere en højere risiko. 


Overvej forskellige slags værdipapirer

Værdipapirer er en samlet betegnelse for bl.a. aktier, fonde og obligationer. De forskellige typer er forbundet med forskellige risikoniveauer, og når du skal vælge mellem dem, kan det være en god ide at overveje hvor engageret og vidende du er. Hvor meget tid vil du bruge på at sætte dig ind i forskellige virksomheder og hvordan det går for dem? Vil du følge op løbende? Og vil du investere store eller små beløb?


Se på forskellige brancher

Det kan også være en fordel ikke at have alle sine værdipapirer samlet i en branche, men i stedet sprede investeringerne over forskellige brancher og forretningsområder. Verden i dag kan hurtigt forandre sig, og ny teknologi eller uforudsete hændelser kan pludselig påvirke en specifik branche i væsentlig grad. For at blive mindre sårbar mod forandringer er det derfor ofte godt at have værdipapirer i forskellige brancher.


Spred opsparingen geografisk

Præcis som når man investerer i forskellige brancher, kan der være fordele ved at investere i flere lande eller regioner. Også her handler det om at sprede risici for at blive mindre sårbar over for forandringer. Det kan ske at hændelser påvirker et land eller en hel region i særlig grad, så det er en god ide at overveje hvordan dine ricisi er fordelt rent geografisk. Det kan fx være en fordel ikke kun at investere i virksomheder i Danmark eller resten af Europa, men også have interesserer andre steder.


Vil du supplere din opsparing med crowdfunding i skandinavisk boligbyggeri? Læs mere om os her!