Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Uro på markederne – hvad nu?

Uro i markedet

Mange investorer sidder tilbage med spørgsmål i forbindelse med den uro vi ser på markederne i øjeblikket. Vi har samlet svarene på de typiske spørgsmål her.

  • Del:

Af Kameo Danmark | Publiceret 13. marts 2020


Påvirker verdens børsfald mine investeringer hos Kameo?

Vi ser i øjeblikket et turbulent marked med kraftige fald på verdens børser de seneste dage. Hvor længe situationen fortsætter ved ingen. Historisk set er børserne kommet sig relativt hurtigt ovenpå store slag, men hver situation er unik, og meget afhænger af hvor dyb krisen bliver samt hvordan omverdenen reagerer. På kort sigt påvirkes lånene på platformen ikke direkte af uroen på børserne, men kommer vi ind i en dyb og langvarig krise, vil hele økonomien – inkl. vores låntagere – ikke kunne undgå at påvirkes.

Bag alle lån på Kameos platform ligger imidlertid en sikkerhedspakke i form af fx pant i ejendom. Skulle det ske at et projekt ikke leverer som forventet, vil der normalt findes en underliggende værdi i denne sikkerhedspakke – selv i et turbulent marked.


Hvordan forholder Kameo sig til situationen? 
Vi tager situationen med stor alvor og følger udviklingen nøje. I tråd med myndighedernes anbefalinger arbejder hele teamet hjemmefra, og alle fysiske møder og rejser er aflyst. Vi rækker i disse dage ud til alle låntagere på tværs af de tre lande for at diskutere situationen med dem og få overblik over hvordan de er påvirket af den.

Vi står naturligvis også til rådighed for vores investorer i tilfælde af bekymringer eller spørgsmål som følge af den aktuelle uro. Vi er ikke eksperter i virus, og vi kan ikke forudse den økonomiske fremtid, men vi kender vores låntagere og deres projekter. Alle normale åbningstider gælder for henvendelser på mail og telefon.


Hvad gør jeg hvis jeg er urolig for mine investeringer?
Har du spørgsmål til konkrete investeringer, kan du kontakte os på følgende kanaler:


Hvad sker der hvis en låntager ikke kan betale eller går konkurs?

Vi er i løbende dialog med vores låntagere omkring hvordan de påvirkes af den aktuelle markedssituation. Skulle der opstå en situation hvor en låntager ikke længere er i stand til at betale, vil vi naturligvis informere alle involverede investorer.

Når vi får indikationer på at en låntager er i betalingsproblemer, vil vi som det første indgå i en dialog om hvordan vi kan komme bedst muligt igennem situationen. Giver det ikke resultater, kan Kameo i yderste konsekvens realisere sikkerhederne bag lånet for at sikre størst mulig dækning til investorerne.

I tilfælde af mislighold agerer Kameo agent for alle investorer i et givent lån, og det er vigtigt at understrege at du ikke selv skal gøre noget for at indkræve pengene.

Du kan læse mere om processen her.


Er det trygt at investere via Kameo lige nu?
Generelt opfattes ejendomslån med en fast årsrente som en mere stabil investering end aktier, og vi har tidligere ikke set nogen direkte sammenhæng mellem børsens udsving og investeringer i ejendomslån. Det er dog vigtigt at understrege at ingen lige nu ved hvor alvorlig en krise vi står overfor. Udvikler det sig til en langvarig krise, vil hele økonomien påvirkes. Det kan fx ske at de salg der er nødvendige for at tilbagebetale lån, er længere tid undervejs end forventet.

Det er vigtigt at du altid foretager investeringsvalg på baggrund af din personlige risikoprofil. Vi anbefaler alle investorer at læse projektinformationen grundigt igennem inden de invester. Derudover kan diversificering på tværs af mange lån være med til at sprede risikoen og mindste sårbarheden overfor én enkel låntager.

Vi kan ikke sige om det er et godt eller dårligt tidspunkt at investere via Kameo. Vi gør naturligvis hvad vi kan for at tage hånd om vores investorers og låntageres interesser, og som alle andre følger vi den økonomiske situation og konsekvenserne af det aktuelle Corona-udbrud tæt.