Lånebaseret crowdfunding

Lånebaseret crowdfunding – eller crowdlending – gør det muligt for ejendomsudviklere og små virksomheder at få finansiering direkte fra en gruppe (“crowd”) af investorer uden om banken. Privatpersoner og virksomheder får samtidig mulighed for at investere i fx ejendomsprojekter som ellers ikke ville være tilgængelige på det åbne marked.

Kameos crowdlending-platform er et supplement til mere traditionelle finansieringskilder og investeringsalternativer. Kameo giver ejendomsudviklere og virksomheder adgang til en helt ny finansieringskilde samtidig med at dørene åbnes for alle der ønsker at investere – uanset størrelsen på deres opsparing.

Helge Lunde, Investor, Oslo

"Lånebaseret crowdfunding repræsenterer helt nye muligheder for investorer."

Helge Lunde, bestyrelsesmedlem og co-founder, Kameo

Crowdfunding via Kameo

1. Låneansøgning

En ejendomsudvikler eller virksomhed med behov for finansiering udfylder en låneansøgning online. Kameo giver en hurtig tilbagemelding på om de kan godkendes til at låne penge via platformen. Hvis de bliver godkendt, skal de gennem en grundigere analyseproces der er med til at fastsætte rentesatsen og andre vilkår for det endelige lånetilbud.

2. Risikoanalyse

Kameo analyserer låneansøgerens oplysninger, vurderer sikkerhedspakken og indhenter en kreditvurdering fra UC og Bisnode. Dette fører til en samlet risikovurdering som bl.a. afgør renten på lånet.

3. Tegningsperiode

Når ansøgningsprocessen er færdig, og låntager har skrevet under på lånetilbuddet, offentliggøres lånet på platformen. Potentielle långivere kan nu byde på andele i lånet og dermed indgå aftale med låntager. Hvis lånet bliver fuldtegnet, registrerer Kameo sikkerhederne, og lånet udbetales.

4. Tilbagebetaling

Låntager betaler renter månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt i overensstemmelse med lånevilkårene. Långiverne modtager dermed løbende afkast der indsættes på deres Kameo-konto hvorfra de enten kan udbetales eller geninvesteres i nye lån. Kameo håndterer alle betalinger mellem låntager og långiver.

Pengestrømme i crowdlending

Kameo Konsept

Når låneauktionen afsluttes, færdiggøres låneaftalen, og lånet udbetales til låntager.

Låntager betaler derefter månedlige, kvartalsvise eller halvårlige renter.

Afdragene betales enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller på sidste dag iht. låneaftalen. 

Alle betalinger gennemføres på en sikker måde af Kameo og går via en kundekonto i DNB. 

Først når en investor vælger at investere i et ejendomsprojekt eller en virksomhed, bliver kapitalen udsat for risiko. Kameo har licens som betalingsvirksomhed fra det danske Finanstilsyn og er registreret som låneformidler i Norge og Sverige. Vi håndterer alle transaktioner mellem låntager og investor, inklusive renteudbetalinger.

Aktiebaseret vs. lånebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding minder om traditionel aktieinvestering, mens lånebaseret crowdfunding indebærer at en gruppe investorer udlåner penge til fx et ejendomsprojekt eller en virksomhed til gengæld for en aftalt rente.

Gennem aktiebaseret crowdfunding udbyder en virksomhed aktier/anparter til interesserede investorer. Investorerne bliver dermed minoritetsejere i virksomheden, og evt. gevinster eller tab er afhængige af om virksomheden stiger eller falder i værdi.

Lånebaseret crowdfunding, eller crowdlending, er anderledes. Virksomheden eller ejendomsudvikleren har her en forpligtelse til at tilbagebetale investeringen. Låneforholdet er reguleret af en bindende aftale som fastsætter renten, låntagers sikkerhedsstillelse og lånets varighed.

Eftersom der er en gæld at tilbagebetale, bevilliger Kameo kun lån til virksomheder med god likviditet og nogle år på bagen eller til ejendomsprojekter med god sikkerhed. Ved ejendomslån tages der ofte pant i ejendom. Kan låntager ikke tilbagebetale lånet, kan ejendommen sælges, og indtægterne anvendes primært til at tilbagebetale lånet til investorerne.

Lånekapital har en højere prioritet end aktiekapital når det gælder konkurs. Hvis en virksomhed kommer i betalingsvanskeligheder og ikke kan betalte renter og/eller afdrag på sit lån, bliver aktiekapitalen og aktieejerne ramt af de første tab.

Med andre ord fungerer aktiekapitalen som en beskyttende pude for de investorer der har sat penge i lånet. Den kapital som er tilbage efter at långiverne har fået deres betaling, går til aktieejerne. Derfor ses lånebaseret crowdfunding generelt som en mere sikker investering end aktiebaseret crowdfunding.