Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Spørgsmål & svar

Spørsmål & Svar

Her finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål til investorbeskyttelsen og den nye EU-lovgivning den er en del af.

  • Del:

Den nye lovgivning har til formål at skabe tydelige og fair regler på tværs af alle EU-baserede platforme ved bl.a. at indføre forstærket investorbeskyttelse der er med til at sikre en tryggere og mere forudsigelig investorrejse for dig. I praksis medfører investorbeskyttelsen at du oftere vil blive gjort opmærksom på risikoen når du investerer, at du vil få adgang til mere statistik og at låneinformationen vil standardiseres, så det er enklere at sammenligne investeringsmuligheder. 

 Du kan læse mere om de ændringer EU-lovgivningen medfører på Kameos platform her.

Alle ikke-erfarne investorer må gennemføre en videnstest for at investere mere end 1.000 EUR pr. projekt (ca. 7.500 DKK eller 11.500 SEK/NOK). Formålet med testen er at øge forståelsen for investeringstypen og de risici der følger med. Bemærk at beløbsgrænsen gælder summen af alle bud/investeringer knyttet til et enkelt projekt uanset om de er fordelt på flere lån/trancher. 

Når du har gennemført videnstesten med et tilfredsstillende resultat, vil beløbsgrænsen automatisk fjernes. Du kan gennemføre testen på forhånd via Kundekendskabsfanen på din profil eller følge linket når du bliver bedt om at gennemføre testen i forbindelse med nye investeringer.  

Hvis du vælger ikke at gennemføre videnstesten, vil du fortsat kunne investere via Kameos platform, men der vil blive lagt en beløbsgrænse på nye investeringer. Du vil således ikke kunne investere mere end 1.000 euro (ca. 7.500 DKK eller 11.500 SEK/NOK) pr. projekt. Bemærk at beløbsgrænsen gælder summen af alle bud/investeringer knyttet til et enkelt projekt uanset om de er fordelt på flere lån/trancher. 

Som led i indførelsen af forstærket investorbeskyttelse stilles der krav om at enhver crowdfundingplatform inddeler sine investorer i erfarne og ikke-erfarne investorer. Alle investorer klassificeres i første omgang som ikke-erfarne og omfattes dermed af den forstærkede investorbeskyttelse.
 
Du kan ansøge om at blive betragtet som en erfaren investor. Det indebærer at du fravælger investorbeskyttelsen og selv tager ansvar for at vurdere om de investeringer der udbydes på Kameos platform, er hensigtsmæssige for dig. Du kan finde mere information om klassificeringen og ansøgningen under Kundekendskab på din profil. 

Advarslen er en del af den nye investorbeskyttelse og er baseret på de oplysninger du har givet os ved at besvare videnstesten og udregne din opsparingskapacitet. Din opsparingskapacitet er et særligt nøgletal der repræsenterer din økonomi og evne til at bære tab.
 
Som udgangspunkt viser vi dig en advarsel hvis du er på vej til at investere mere end 5% af din opsparingskapacitet i ét enkelt projekt. Advarslerne afhænger dog af om vi har den rigtige information om dig.
 
Hvis du oplever at få vist mange unødvendige advarsler, kan det således skyldes at du mangler at gennemføre videnstesten og/eller beregne din aktuelle opsparingskapacitet. Du finder begge dele under Kundekendskab på din profil. 

Den nye EU-lovgivning er endnu ikke implementeret i Norge, men da investorbeskyttelsen vurderes at være til fordel for investorerne, har Kameo valgt at indføre den for alle investorer på tværs af Danmark, Sverige og Norge. 

Kameo har siden opstarten haft tilladelse som betalingsinstitut fra det danske Finanstilsyn. Denne tilladelse dækker håndteringen af alle transaktioner på Kameos platform. Med den nye EU-lovgivning vil formidlingen af (crowdfundede) lån imidlertid kræve egen tilladelse. Kameo vil i den forbindelse komme under tilsyn hos den svenske Finansinspektion (FI).