Ejendomsselskab søger finansiering til opførsel af udlejningsejendomme Afsluttet

10% årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne 3.600.000 af Kameos långivere til opførslen af 34 udlejningsboliger i Enköping. Den forventede, resterende byggetid er beregnet til 6 måneder. Dette er den første af fem trancher i et samlet lån på SEK 17.600.000. Der er tale om et garanteret fuldtegnet lån.

Der stillet sikkerhed for lånet i form af 2. prioritetspant i ejendom (placeret mellem SEK 37.000.000 og SEK 54.600.000). Kameo har tidligere publiceret tre trancher af et byggelån på samlet SEK 37.000.000 til samme projekt der ligger foran dette lån i prioritetsrækken. Se tidligere trancher i byggelånet her:

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Byggeriet går fortsat planmæssigt og det mest omfattende jordarbejder er overstået. Første hus er netop rejst, og næste hus planlægges rejst inden for fire uger. Virksomheden har kommenteret på projektet og givet en update i forhold til Covid-19 i filmen under ”Projekt”.

På nuværende tidspunkt beretter hverken låntager eller entreprenøren på projektet om nogen væsentlige effekter af den aktuelle situation. Arbejdet på både fabrik og byggeplads følger tidsplanen, og de har fuldt mandskab til rådighed. Hen over de kommende måneder vil materialeleverancer hovedsageligt bestå i svenskproduceret materiale, og de ser endnu ingen betydelig risiko for udeblevne leverancer.

Projektets styrker

  • Bevilget tilskud fra Boverket
  • Ejendomspant (2. prioritet)
  • Garanteret fuldtegnet lån
  • Holdbart og energieffektivt materialevalg

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.