Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Ejendomsudvikler søger lån til boligprojekt i Ølstykke Stationsby, Nordsjælland Afsluttet

8 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne op til 20.000.000 DKK af Kameos långivere i forbindelse med et boligprojekt i Ølstykke Stationsby hvor en tidligere kartoffelcentral skal ombygges til 15 lyse og moderne lejligheder. Denne tranche på 2.500.000 DKK er den anden i lånet og skal sammen med kommende trancher anvendes til selve ombygningen.

Første tranche på 6.500.000 DKK har medfinansieret købet og indledende projektomkostninger. I den forbindelse har låntager selv indskudt +2 mio. DKK i egenkapital i projektet. Ejendommen er overtaget i august 2022, og låntager er nu i gang med det indledende arbejde, herunder nedrivning og lejlighedsskel.

Projektboligerne vil være i forskellige størrelser der kan lejes ud til både studerende, familier og ældre. Udover de 15 boliger planlagde virksomheden i første omgang at omdanne ca. 400 m2 til depotrum i den del af projektejendommen der tidligere har været benyttet til lager (self-storage units). På baggrund af aktuelle dialog med kommunen omkring byggetilladelse, er denne del dog taget ud af projektet, og nogle af boligerne vil i stedet blive lidt større end oprindelig planlagt. Når ejendommen er udlejet, vil låntager refinansiere ejendommen med realkredit.

Låntager og bygherre er en familievirksomhed som har haft med ejendomme og ejendomsudvikling at gøre i 30 år.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i projektejendommen. Derudover stilles der moderselskabsgaranti for hele lånebeløbet, og to ejere stiller solidarisk, personlig kaution for 5.000.000 DKK.

Se tidligere tranche her:

Lån 4051

 

Projektets styrker

  • Pant i ejendom (1. prioritet)
  • Moderselskabsgaranti og begrænset personlig kaution fra ejerkredsen
  • Erfaren familievirksomhed

Dette lån åbner for investering fredag d. 11. november kl. 13