Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Tilbagevendende låntager søger finansiering til byggestart på boligprojekt i Nacka Afsluttet

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 7 750 000 av Kameos långivare till uppförandet av ett bostadsrättsprojekt i Kummelnäs, Nacka.

Bolaget tillträdde åtta markfastigheter i slutet av augusti 2023. Köpeskillingen var om SEK 40 800 000. Förvärvet finansierades med SEK 20 500 000 i eget kapital samt ett lån om SEK 23 000 000 från Kameos långivare.

På fastigheterna kommer bolaget att uppföra 16 stycken parhusbostäder och 8 attefallshus, totalt 24 bostadsrätter om 2360 kvm boarea. Bygglov och startbesked har erhållits på samtliga fastigheter.

Plattor är gjutna för samtliga bostäder, stomme på hus 1-4 är under uppförande varav hus 1 samt 2 har vattentät utsida. Fyra enheter är sålda och ytterligare två avtal förväntas signeras under kommande vecka.

Detta är den femte av fem trancher i ett lån om totalt SEK 53 250 000.

Totala intäkter i projektet är budgeterade till SEK 170 200 000. Det resulterar i en uppskattad LTV om 31%.

Utöver detta lån kommer junior finansiering om SEK 53 250 000 att upptas till projektet efter att detta lån har utbetalats, där beviljat kreditbeslut finns. Totalt uppgår lånefinansieringen till projektet till SEK 106 500 000, vilket ger en uppskattad LTV om cirka 63%.

Lånet säkerställs med pant i fastighet med bästa förmånsläge samt bolagsborgen från projektets ägarbolag. Bolagen som ställer borgen för lånet redovisade en sammanlagd balansomslutning om ca. SEK 750 000 000 per 2022-12-31.

Länk till tidigare tranche:

Lån 4370

Lån 4402

Lån 4522

Lån 4551

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet med bästa förmånsläge
  • Begränsat borgensåtagande från projektets ägarbolag
  • Låntagare har två pågående projekt med hög försäljningsgrad
  • Attraktivt läge med närhet till Velamsunds naturreservat i Kummelnäs, Nacka