Virksomhed søger finansiering til at opføre 19 rækkehusboliger i det centrale Nyköping Afsluttet

8 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne 5.000.000 SEK af Kameos långivere til byggefinansiering i et projekt der omfatter opførelsen af 19 rækkehusboliger med ejendomsret, fordelt på tre længer med et samlet boligareal (BOA) på 1976 kvm, lige ved vandet i det centrale Nyköping.

Projektet beregnes til at stå færdigt om ca. 6 måneder. Projektet inddeles i tre etaper, så færdigstillelse og indflytning sker etapevis. Dette er den femte af seks trancher i et samlet lån på 26.500.000 SEK. Denne tranche skal finansiere rammekonstruktion, byggearbejde samt diverse projektomkostninger.

Projektet er i fuld gang – den første rækkehuslænge er rejst. Byggeriet er lidt efter den oprindelige tidsplan, men arbejdet forventes inden længe igen at følge planen da der er gjort plads til mindre forsinkelser i de oprindelige beregninger. 10 ud af 19 enheder er solgt gennem bindende forhåndsaftaler.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af ejendomspant med 1. prioritet.

Tidligere trancher i lånet findes her:

Lån 3400

Lån 3414

Lån 3415

Lån 3416

Projektets styrker

  • Pant i ejendom
  • 10 enheder er allerede solgt
  • Attraktiv beliggenhed i Nyköping (Svefa)
  • Forudbetalte renter på Kameos klientkonto (6 mdr.).

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.