Finansiering af grundkøb og byggestart for udsolgt projekt i Nacka Afsluttet

10 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne SEK 30.000.000 af Kameos långivere i forbindelse med opstarten af et projekt i Nacka. Lånet skal i første omgang anvendes til at finansiere opkøbet af grunden samt opstart af byggeriet. Projektet består af fem tofamiliehuse, og samtlige 10 boliger er allerede solgt gennem forhåndsaftaler.

Denne tranche er den første af fire i et samlet lån på SEK 55.000.000. Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i ejendom, pant i boligforeningen og personlig kaution fra projektets ejer.

Projektets styrker

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

  • Del: