Finansiering af udsolgt boligprojekt i Nacka Afsluttet

10 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne SEK 5.000.000 af Kameos långivere i forbindelse med et projekt i Nacka. Projektet består af fem tofamiliehuse, og samtlige 10 boliger er allerede solgt gennem forhåndsaftaler. Dette er den tredje af fem trancher i et samlet lån på SEK 55.000.000.

Den første tranche til finansiering af grundkøb samt opstart af projektet. Denne tranche skal anvendes til det fortsatte arbejde. Siden opkøbet af grunden er de eksisterende bygninger blevet revet ned, og sprængnings- og udgravningsarbejdet er i den afsluttende fase. De første fundamenter støbes i uge 21, og de første husleverancer er planlagt til uge 22. Varmeboring finder sted i uge 23.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i ejendom, pant i boligforeningen og personlig kaution fra projektets ejer.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3202

Lån 3203

Projektets styrker

  • 100 % forhåndssolgt
  • 1. prioritets ejendomspant samt personlig kaution
  • Garanteret fuldtegnet lån
  • Forudbetalte renter på Kameos klientkonto (6 mdr.)

Virksomhedens kommentar til det aktuelle marked:

”Husene præfabrikeres lige nu på fabrik, og leverancen påbegyndes i slutningen af maj. Hvis noget element måtte være svært at skaffe på grund af leveringsproblemer, vil det blive erstattet af et tilsvarende. På grund af den høje grad af præfabrikation, har produktionen en relativ kort byggetid på grunden. Det vil sige at der er relativt få fagfolk på byggepladsen samtidigt, og vi bedømmer derfor smitterisikoen som meget lav på byggepladsen og i projektet. Da samtlige lejligheder er solgt til børnefamilier, vil mange mennesker mærke konsekvenserne af en evt. forsinkelse, så det er af højeste prioritet at undgå dette. Nødvendige tiltag vil derfor sættes i værk for at forhindre at produktionen forsinkes, uanset årsagen.”

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

  • Del: