Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Tilbagevendende låntager søger finansiering til forhåndssolgt lejeboligprojekt Afsluttet

Tilbagevendende låntager søger finansiering til forhåndssolgt lejeboligprojekt

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 6 000 000 av Kameos långivare för ett pågående projekt bestående av totalt 72 hyreslägenheter i Timrå. Detta är första lyftet för etapp 2 och inflytt är beräknat att ske Q1 2025. Projektet är uppdelat på två etapper där detta lån finansierar den andra etappen som består av 36 enheter. Projektet är påbörjat, där produktion av modulerna sker i fabrik och markarbetet är full igång. Samtliga hus är planerade att vara resta senast v. 32 och slutbesiktigade till årsskiftet 2024/2025. Finansiering av etapp 2 sker med eget kapital tillsammans med detta byggnadskreditiv via Kameo. Detta är den andra av fem trancher om totalt SEK 48 000 000.

Som säkerhet för detta lån ställs pant i fastighet samt bolagsborgen.

Återbetalning av detta lån är planerat att ske genom försäljning av beståndet. Kommunala bostadsbolaget har ingått köpeavtal med fastighetsägaren om att köpa hela hyresbeståndet. Köpet är villkorat av styrelsebeslut och beslut från kommunalfullmäktige som förväntas tas under sista veckan av mars 2024. Utöver detta har bolaget erhållit godkänt beslut om investeringsbidrag, vilket planeras att ske när projektet är färdigställt och slutbesiktigat.

Länk till tidigare tranche:

Lån 4520

Länk till etapp 1:

Lån 4449

Lån 4465

Lån 4485

Lån 4496

Projektets styrkor

  • Tidigare låntagare
  • Beviljat investeringsstöd
  • Förhandssålt bestånd
  • LTV mot köpeskilling samt investeringsbidrag 50%

Nothing here yet.