Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

6 ting du skal overveje før du investerer i Kameos ejendomslån

6 ting du skal overveje før du investerer i Kameos ejendomslån

Når et lån offentliggøres på Kameos platform, deler vi altid oplysninger om virksomheden, selve projektet og sikkerhedspakken bag lånet. Det er dog vigtigt, at du som investor også foretager din egen analyse for at kunne tage en beslutning om investeringen er den rigtige for dig.

  • Del:

Vi mener, at nøglen til en god investering er at forstå, hvad den lånte kapital skal bruges til. Derfor har vi lavet en liste af 6 tips til, hvad du kan basere din egen analyse på, når du investerer i Kameos ejendomsprojekter:


1. Risikoprofil

Alle lån på Kameos platform tildeles en risikovurdering på en skala fra A-E, hvor A indebærer den laveste risiko og E den højeste. Risikovurderingen er baseret på den risiko, som Kameos samlede vurdering anser projektet for at være. Kameos risikovurdering kan bruges som et værktøj, når du vælger, hvilke projekter der passer til din særlige risikoprofil og investeringsportefølje. Du kan gøre din investeringsportefølje mindre sårbar ved at sprede risikoen mellem flere lån og virksomheder. Jo flere lån du investerer i, desto mindre påvirkes det samlede afkast, hvis et projekt har betalingsproblemer.


2. Underliggende sikkerhed

De projekter der finansieres af Kameo, har altid en eller anden form for sikkerhed i lånet. Sikkerhedstypen varierer mellem hvert lån, men kan omfatte et pant i fast ejendom eller en personlig kaution. Under lånets projektbeskrivelse kan du læse mere om sikkerheden bag lånet, og hvad pantet værdiansættes til. Det kan være godt for dig som investor at vide, hvilken sikkerhed lånet har, hvis virksomheden skulle have betalingsproblemer.


3. Tilbagebetalingsplan

Det kan være interessant for dig at se på projektets tilbagebetalingsplan for at få et overblik over, hvordan virksomheden planlægger at tilbagebetale lånet. Planlægger virksomheden at tilbagebetale lånet gennem salg af ejendommen eller ved refinansiering fra en bank?
Hvert projekt der offentliggøres på vores platform, har en bestemt tilbagebetalingsplan. Denne information er altid tilgængelig for dig som investor. Her kan du også se, hvor længe projektperioden er planlagt. Du skal være særlig opmærksom på dette i henhold til, hvordan din investeringshorisont ser ud. Hvis du investerer på lang sigt, bliver du muligvis ikke påvirket af længere løbetider, mens kortvarig opsparing kan være mere følsom over for længere løbetid.


4. Selskabet og personerne bag 

Hvem låner du dine penge til? Bliv fortrolig med, hvilket firma du investerer dine penge i. I hver projektbeskrivelse finder du et segment med information om både virksomheden og personerne bag projektet. Her kan du læse om, hvor mange projekter virksomheden tidligere har udviklet, hvordan organisationsstrukturen ser ud, og om virksomheden har finansieret tidligere projekter gennem Kameo.


5. Forskellige trancher 

Er det projekt du vil investere i opdelt i forskellige trancher? Ejendomslån på vores platform er ofte opdelt i forskellige trancher, hvilket kan være en fordel for både dig som investor, men også for låntageren, fordi betalingen af ​​de forskellige trancher svarer til de forskellige faser i ejendomsprojektet. Alle trancher i et lån har normalt den samme underliggende sikkerhed uanset tranchen, medmindre andet er angivet i "Sikkerhedspakken". Som investor kan du derfor vælge, om du foretrækker at investere i starten af ​​projektet, eller om du foretrækker at begynde at investere i en senere projektfase. Læs mere om investering i trancher her


6. Markedet 

Hold øje med markedet. Som med alle typer investeringer er det klogt at holde sig opdateret på det marked, hvor dine investeringer er. I dette tilfælde, ejendomsmarkedet i Skandinavien. Vær opmærksom på, at faldende priser også kan svække lånets sikkerhed. Dette kan føre til prioritetslån, der før markedsudviklingen medførte god sikkerhed og ikke længere giver fuld dækning for investorers krav. Her vil du måske se på projektets LTV (lån til værdi), kort sagt, det betyder, hvor meget Kameos lån er i forhold til ejendommens værdi.
 
Eksempel: Kameos långivere udlåner 5 mio. DKK til et selskab, der har en ejendom til en værdi af 10 MDKK, lånets LTV vil være her 50%. Ejendommen skal derefter sælges for mindst 5 mio. DKK for at Kameos långivere kan få hele investeringen tilbage.


Hvis du har spørgsmål til et bestemt projekt, kan du bruge Q&A-siden for lånet. Dine spørgsmål vil derefter blive videresendt til låntageren eller Kameos kreditanalytikere.

Held og lykke med dine investeringer!


Læs mere om risiko ved investering i ejendomslån her