Den første konkurssag - det har vi lært

Sebastian

For få uger siden blev Kameos første konkurssag afsluttet. Sagen endte heldigvis godt for investorerne der fik hele deres investering, inkl. renter, tilbage, men det var et langt forløb som vi bør lære af i fremtiden.

  • Del:

Originalt indlæg af Sebastian M. Harung, CEO & co-founder, Kameo | Publiceret 19. november 2019


Lån #1765 blev lagt på platformen i 2017. Det var et spændende projekt med 2. prioritetspant i en ejendom uden for Stockholm, og lånet på 5 mio. SEK blev fuldtegnet på en uge. Desværre gik låntageren bag projektet konkurs i april 2018, bl.a. på grund af uforudsete udgifter til håndteringen af foruret jord. Det viste sig at blive en kompliceret konkurs, og først efter halvandet år kunne vi endelig fortælle investorerne at hele lånet, inkl. rente, var tilbagebetalt.

Det er altid trist når en låntager går konkurs. Det går ud over virksomheden og ikke mindst de mennesker der står bag. De har mistet deres projekt og kan i værste fald have mistet deres private formue. Det gør uden tvivl ondt. Samtidig er det selvfølgelig også hårdt for investorerne der længe står hen i uvished om hvorvidt deres penge er tabt eller ej.

Desværre er dette bagsiden af ​​medaljen for Kameos investorer; der er altid en risiko for at en investering går tabt. Denne gang var ejendommen der var taget pant i, heldigvis meget mere værd end det lån som Kameos investorer havde ydet, og derfor endte sagen godt.


Betydningen af ​​sikkerhedspakke og risikoklasse

Dette lån illustrerer vigtigheden af ​den ​sikkerhed der står bag et givent lån. Vi håber da også at du bruger tid på at forstå sikkerhedspakken bag hvert lån før du investerer, og at du kontakter os hvis du er usikker på noget. En god sikkerhedspakke er yderst vigtig hvis låntageren støder på problemer. Og problemer kan desværre ramme selv de bedste (tænk bare på Kodak der var markedsleder, men gik konkurs fordi de ikke forstod betydningen af ​​digitale billeder).

Dette lån illustrerer også forskellene mellem vores risikoklasser. Vi har hidtil formidlet 190 lån hvoraf der har været usikkerhed omkring tilbagebetalingen af seks. Ingen af ​​disse seks misligholdte lån har været i risikoklasse A eller B. Selvfølgelig er der en stor forskel på risikoklasserne, og derfor er renten lavere for A- og B-lån. Vi ved at jo højere renten er, desto mere attraktivt kan lånet være. Vi kan dog ikke altid udstede et A- eller B-lån til en høj rente. Det er simpelthen ikke retfærdigt over for låntageren, og det afspejler ikke den underliggende risiko. Grundlæggende har A- og B-lån meget stærke låntagere bag sig, og de stiller god sikkerhed for lånet og projekterne.

Læs mere om vores risikoklasser

Det kan tage tid at investere i mange lån, men en af ​​de store fordele ved crowdlending er, at det er let at oprette en bred portefølje. Årsagen hertil er blandt andet en lav minimumsinvestering, et stort udvalg i form af mange forskellige lån og let tilgængelig information. Hvis du beslutter at investere gennem crowdlending, anbefaler vi at du spreder risikoen over flere lån. Effekten af ​​misligholdte lån vil da være langt mindre.


6% årsrente med lav risiko kan være attraktivt

For nyligt så vi følgende indlæg på sociale medier: "hvornår vil Kameo stoppe med at publicere lån der har en rente på 6%?". Vi er glade for, at vi har aktive og engagerede investorer, men husk nu forskellen på risikoklasse A og C. Vi vil aldrig tage investeringsbeslutninger for dig. Du har altid selv en forpligtelse til forstå lånet og risikoen, også selvom vi gør alt for at forklare risikoen. Det kan være værd at overveje, om 6% i rente nu også er så skidt endda hvis der er tale om et A-lån.

Bag et lån i risikoklasse A står ofte en virksomhed der har lånt flere gange gennem Kameo, og som stiller meget stærke sikkerheder for lånet. Selvfølgelig er det ikke det samme som at have penge i banken, men en rente på 10% er på linje med afkastet på aktiemarkedet over tid - et marked hvor der vel at mærke ikke stilles sikkerhed i form af fx pant i ejendom. Derfor vurderer vi at 6%-lån kan være attraktive når der er usædvanligt stærke låntagere, og lånet har en stærk sikkerhedspakke.

Er det så bedst at placere pengene udelukkende i lån til 6%? kun i dem der giver over 12%? Eller måske i en blanding af forskellige lån på platformen? Det kommer an på om du har det godt med at tage en højere risiko for potentielt at opnå et højere afkast. Det er op til dig at vælge.

Uanset om du vælger lån med høj eller lav rente, kan det dog være en god ide at investere i flere forskellige lån på platformen, så du opnår en god risikospredning. Hidtil har vores lån haft et gennemsnitligt afkast på tæt på 10%, men dette er ingen garanti for fremtidigt afkast. Vi har endnu ingen bekræftede tab fordi de misligholdte lån der har været, har haft en god sikkerhedspakke. Realistisk set forventer vi dog at der vil være sager med kredittab i fremtiden, og som investor bør man derfor være bevidst om risikoen.


Det har vi lært

Lån #1765 er den første konkurssag vi har haft i Kameo, men hvad har vi egentlig lært af forløbet?

  • Vi vil forsøge at undgå komplicerede strukturer i sikkerhedspakken, vi foretrækker enkle strukturer med 1. eller 2. prioritet og en god margin op til værdien af ​​ejendommen.
  • Ejendomslån er fordelagtige pga. sikkerheden i netop ejendommen.
  • Låntagernes erfaring med lignende projekter er meget vigtigere end vi først troede.
  • Det er vigtigt at understrege at der er forskel på risikoklasser - ikke alle lån kan være risikoklasse B med 10% rente.
  • Vigtigheden af ​​at sprede investeringer på så mange lån som muligt bekræftes endnu engang.

Cirka 60% af de lån vi har formidlet, er A- eller B-lån, og de har indtil videre præstereret som ønsket. I fremtiden vil vi dog se et bredere udbud af lån med både flere lån med lavere rente og forventet stærkere sikkerhed og flere lån med højere rente og forventet højere risiko. Igen er det op til dig at vælge hvor stor risiko du vil løbe.

Uanset om du investerede i et lån i #1765 eller ej, kan du bruge konkursen som en påmindelse om hvor vigtigt det er at forstå risikoen forbundet med dine investeringer - og gøre hvad du kan for at mindste din samlede risiko, fx ved at investere i flere lån frem for færre. Husk at alle investeringer via Kameo er forbundet med risiko, men det er samtidig også denne risiko der er grunden til at vi kan tilbyde et højt forventet afkast.

Læs mere om risiko og afkast