Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Fordele og ulemper ved investering på tværs af valuta

stockholm-1824368_1920

Hos Kameo kan du investere i lån i hele Skandinavien. Det åbner op for spændende muligheder, men hvad skal du egentlig være opmærksom på hvis du investerer i flere lande og valutazoner?

  • Del:

Lavere eller højere risiko? Omkostning eller gevinst? Der er både fordele og ulemper forbundet med at investere i flere lande med hver deres uafhængige valuta. Nedenfor får du vores bud på de tre vigtigste ting du bør tage med i dine overvejelser inden du kaster dig ud i at investere i en ny valuta. 


Risikospredning

Vi har nævnt det før, og vi gør det gerne igen: En af nøglerne til en stærk investeringsportefølje er risikospredning. Investeringer på tværs af lande og/eller valutazoner er én af flere måder du skabe diversitet i din portefølje og dermed sprede din risiko.

Ny lovgivning eller uforudsete hændelser kan påvirke et land og dets valuta uden at nabolandene rammes i samme grad. Investeringer i flere lande – eller endda flere regioner – kan derfor være med til at gøre din portefølje mindre sårbar over for lokale og nationale forandringer.


Valutaveksling

Når du investerer i lån i udenlandsk valuta, vil der ofte være omkostninger forbundet med at veksle fra én valuta til en anden. Overvejer du at investere i fx udenlandske lån, er det derfor en god ide at holde disse omkostninger op imod dit forventede afkast – æder de din gevinst, eller er det stadig en fordelagtig investering?

I øjeblikket opkræves der ingen vekselgebyr når du flytter penge mellem dine Kameo-konti i fx danske og svenske kroner. Dog kan der være indirekte omkostninger forbundet med at veksle pga. af forskellige købs- og salgspriser for valuta hos vores bank DNB. Du kan finde de aktuelle kurser her. Har du en bankkonto i den valuta du skal bruge, kan du naturligvis lave en direkte overførsel til din Kameo-konto og spare vekselomkostningerne.

Få vores råd til at undgå høje vekselgebyrer


Gevinster og tab på kursudsving

Når du investerer på tværs af landegrænser, vil det i nogle tilfælde også være på tværs af valutazoner. Er valutaen bundet til din egen, behøver du ikke tænke så meget på kursfald eller kursstigninger. Er vekselkursen derimod svingende, kan det have både positive og negative konsekvenser for din investering.

Selv inden for Skandinavien hvor landende har meget til fælles, kan man se relativt store udsving i valutakurserne. Fx er den svenske krone de senere år faldet i værdi i forhold til danske og norske kroner. Har man som dansker investeret i svenske lån, kan et evt. afkast derfor have tabt værdi i denne periode. Stiger den svenske krone igen, er der omvendt mulighed for at et fremtidigt afkast stiger i værdi alene pga. af kursændringen.

Historisk set er valutakurserne gået op og ned, og investerer man på den lange bane, vil tab og gevinster på kursudsving derfor ofte udjævne sig selv hen ad vejen. Investerer man mere kortsigtet med behov for at kunne trække sine penge ud på et bestemt tidspunkt, er der imidlertid en risiko for at kursen på en given valuta er lav netop når du får behov for at veksle. Derfor er din tidshorisont en vigtig faktor for dine internationale investeringer.

Er du interesseret i at investere i erhvervs- og ejendomslån på tværs af Skandinavien? Læs mere og se aktuelle investeringsmuligheder.