Forstå dine ejendomsinvesteringer

Förstå dina investeringar

Et byggeprojekt er ofte en langvarig proces. Der er mange trin fra planlægningen til indflytningen, og i dette indlæg giver vi dig et dybere indblik i, hvordan et byggeprojekt bliver til.

  • Del:

Hvordan foregår det, når man bygger et lejlighedskompleks? Der er selvfølgelig altid mange forberedelser, som skal klares, inden man begynder at bygge. Man skal finde et egnet sted at bygge, man skal lave forstudier og undersøge, hvad målgruppen har af ønsker til deres bolig. Der skal også ansøges om flere forskellige tilladelser, som man kan være uheldig ikke at få. Her får du et overblik over de trin, der er i processen med at bygge et hus.


Find et sted

Hvis man skal bygge et hus, kræver det selvfølgelig en byggegrund. Når man har fundet en velegnet grund, skal der planlægges: Hvilken slags område bygger man i, hvad ønsker målgruppen af funktioner, og hvordan skal bygningen se ud? I dette trin gennemføres der også forstudier og andre typer af undersøgelser. Det kan f.eks. være undersøgelser af, hvorvidt grunden er egnet til at bygge på, og om det er foreneligt med de mange regler, som regulerer byggeriet. 


Byggelov, detaljeplan og finansiering

Bygherren indleverer en plan for byggeriet, som skal godkendes af kommunen. Her er det vigtigt at have styr på al dokumentation, eftersom det kan lette håndteringen, især hvis der bliver gjort indsigelser mod projektet. Og der er flere instanser som kan gøre dette, eksempelvis kommunen eller Natur- og Miljøklagenævnet. 

Når det gælder finansieringen, kan det nogle gange være en forudsætning, at en vis mængde at boligerne i bygningen er solgte, for at banken skal godkende et lån. Inden det næste trin tages, skal salget af boligerne derfor være i gang.


Startbesked: Klar, parat, byg!

Kommunen (som også udfærdiger byggetilladelsen) skal give besked om, at byggeriet kan påbegyndes. Så er det tid til at støbe fundamentet, bygge vægge, gulve og tag samt indrette bygningen. I visse tilfælde har køberne også mulighed for at påvirke udseende og indretning i deres lejlighed.


Slutbesigtigelse og indflytning

Inden bygningen færdiggodkendes, kræver det en slutbesigtigelse. Under slutbesigtigelsen sikres det, at alt er blevet bygget korrekt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Herefter er det bare at flytte ind i lejlighederne!


Det at være med til at bygge et hus, enten helt fra begyndelsen eller i en del af processen, byder på mange spændende oplevelser. Er du interesseret i at finansiere et ejendomsbyggeri? Med Kameo kan du være med og investere i ejendomme gennem crowdfunding, læs mer her!