Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Forstå dine ejendomsinvesteringer

Förstå dina investeringar

Et byggeprojekt er ofte en langvarig proces hvor der er mange trin fra planlægning til indflytning. I dette indlæg giver vi dig et dybere indblik i hvordan et byggeprojekt bliver til.

  • Del:

Hvordan foregår det, når man bygger et lejlighedskompleks, en villa eller en lagerbygning? Uanset hvilken ejendom der skal bygges, er der en række forberedelser der skal på plads før man kan begynde at bygge. Der skal bl.a. udvælges en egnet grund, og hvis ejendommen skal udlejes eller sælges, skal der laves forstudier af de ønsker og krav målgruppen måtte have. Der skal også ansøges om forskellige tilladelser som man kan være uheldig at skulle vente længe på eller slet ikke at få.

Herunder får du et overblik over de trin der som oftest indgår i forberedelserne til og gennemførslen af at byggeprojekt.


Find det rigtige sted

Hvis man skal bygge en bolig- eller erhvervsejendom, kræver det selvfølgelig en byggegrund. Når man har fundet en velegnet grund, skal der planlægges; Hvilken slags område bygger man i? Hvad ønsker målgruppen af funktioner? Og hvordan skal bygningen se ud? Her er det nødvendigt forstudier og andre typer af undersøgelser. Det kan fx være undersøgelser af om grunden er egnet til at bygge på, og om det er foreneligt med de mange regler som regulerer byggeriet. 


Ansøgning om byggetilladelse, detaljeplan og finansiering

Bygherren indleverer en plan for byggeriet, som skal godkendes af kommunen. Her er det vigtigt at have dokumentationen i orden, så sagsbehandlingen går så let som muligt. Det er også en god ide at komme evt. indsigelser mod projektet i forkøbet, fx ved at undersøge om der er grund til at forvente modstand fra naboer, kommunen eller Natur- og Miljøklagenævnet.

Når det gælder finansieringen af et ejendomsprojekt, kan banken stille krav om at en vis andel af boliger er forhåndssolgte eller en vis andel af lejemålene er udlejet. Inden det næste trin tages, skal salget eller udlejningen derfor i nogle tilfælde allerede være i gang.

Mød de låntagere der skaffer alternativ finansiering gennem Kameo


Byggetilladelse: Klar, parat, byg!

Kommunen (som udfærdiger byggetilladelsen) skal give besked om at byggeriet kan påbegyndes. Så er det tid til at støbe fundamentet, bygge vægge, gulve og tag – og til sidst diverse installationer og selve indretningen. I visse tilfælde har køberne også mulighed for at påvirke udseende og indretning i deres lejlighed.


Slutbesigtigelse og indflytning

Inden byggeriet kan endeligt godkendes, kræves der en slutbesigtigelse. Under slutbesigtigelsen sikres det at alt er blevet bygget korrekt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Herefter er det bare at flytte ind!


Det at være med i et byggeprojekt, enten helt fra begyndelsen eller undervejs i processen, byder på mange spændende oplevelser. Er du interesseret i at finansiere et ejendomsbyggeri? Med Kameo kan du være med og investere i lån til ejendomsudviklere gennem crowdfunding. 

Se aktuelle låneprojekter