Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Spørgsmål og svar – investeringer på tværs af Skandinavien

Blogg - industrifastighet

Hvordan åbner jeg en svensk eller norsk investeringskonto, og er der forskel på at investere i Danmark, Sverige eller Norge? Find svar på investorernes oftest stillede spørgsmål her.

  • Del:

Hvordan åbner jeg en svensk eller norsk investeringskonto?

Når du opretter dig hos Kameo kan du vælge at tilføje en svensk og/eller norsk konto til din profil med det samme. Du har også mulighed for at lægge valutakonti til senere (under ”Min konto”) hvis du ønsker at starte med en enkelt konto.

Så snart du har en investeringskonto i svenske kroner, kan du begynde at investere i svenske lån via Kameo, og tilsvarende gælder for norske lån så snart du har en investeringskonto i norske kroner.


Er der forskel på om jeg investerer i danske, svenske eller norske kroner?

Kameos vilkår er ens når det gælder investering i danske og svenske lån på platformen. Det betyder bl.a. at du frit investere via din Kameo-konto eller direkte indbetalinger som du ønsker, og pengene bliver stående på kontoen indtil du udbetaler eller veksler dem. Med andre ord er det valuta og lokale markedsforhold der er de primære forskelle på danske og svenske lån.

I Norge gælder der særlig lovgivning som bl.a. betyder at alle indestående i norske kroner (der ikke er reserveret til eller investeret i lån) udbetales til din bank eller veksles til SEK/DKK på ugentlig basis. Samtidig er det ikke Kameo men Intrum Capital der er agent for långiverne i tilfælde af misligholdte norske lån, og dette kan påvirke tilbagebetalingsandelen hvis en af dine investeringer kommer i problemer.

Læs mere om de særlige norske vilkår


Hvordan veksler jeg mellem DKK/SEK/NOK internt på Kameos platform?

Hvis du ønsker at veksle mellem dine investeringskonti i forskellige valuta, kan du benytte Kameos interne vekselfunktion enkelt og gebyrfrit. Når du er logget ind på Kameo, finder du funktionen på ”Min konto”-fanen. Her er den placeret lige under din primære konto under overskriften “Overførsler mellem mine konti”. 

Når du vil foretage en veksling, skal du vælge afsender- og modtagerkonto og indtaste beløbet der skal overføres (enten det beløb du vil veksle fra, eller det beløb du vil veksle til). Fra du anmoder om en overførsel, går der maks. 1-2 bankdage før vekslingen er gennemført.

Læs mere om Kameos vekselfunktion og se vores korte video-guide her


Hvordan beskattes mine renteindtægter fra svenske og norske lån?

Dine renteindtægter via Kameo beskattes ens uanset om de stammer fra danske, svenske eller norske lån. Er du skattepligtig i Danmark, vil dine indtægter beskattes på sammen måde som de renteindtægter du modtager i fx banken.
 
Hvis du er oprettet som danske investor med et dansk cpr-nummer, er din renteindtægt frem til og med 27. november 2023 automatisk indberettet til skattemyndighederne i Danmark. Renteindtægter efter denne dato hører under Kameo Investment Platform AB og tælles derfor som udenlandsk indkomst. Det betyder at du selv skal indberette renteindtægter for sidste del af 2023, men SKAT arbejder på en løsning der tillader automatisk indberetning for 2024 og senere år.
 
Alle renteindtægter via Kameo indberettes samles, omregnet til DKK, uanset om du har investeret i danske, norske elle svenske lån.