Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Ejendomsudvikler søger lån til boligprojekt i Ølstykke Stationsby, Nordsjælland Afsluttet

9 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne op til 20.000.000 DKK af Kameos långivere i forbindelse med et boligprojekt i Ølstykke Stationsby hvor en tidligere kartoffelcentral skal ombygges til 15 lyse og moderne lejligheder. Denne tranche på 3.000.000 DKK er den fjerde i lånet og skal finansiere en del af selve ombygningen.

Første tranche på 6.500.000 DKK har medfinansieret købet og indledende projektomkostninger. I den forbindelse har låntager selv indskudt +2 mio. DKK i egenkapital i projektet. Ejendommen er overtaget i august 2022 hvorefter byggetilladelse var forventet at falde på plads et par måneder senere. Desværre trak den proces ud, men låntager har haft en god dialog med kommunen igennem hele forløbet, og den endelige byggetilladelse er bevilget denne uge. I mellemtiden er alt indvendigt arbejde, som ikke er omfattet af byggetilladelsen, iværksat og næsten færdig for lejlighed 8 til 15 (bygning 1). Aktuel status og opdateret tidsplan findes under ”projekt”.

Projektboligerne vil være i forskellige størrelser der kan lejes ud til både studerende, familier og ældre. Udover de 15 boliger planlagde virksomheden i første omgang at omdanne ca. 400 m2 til depotrum i den del af projektejendommen der tidligere har været benyttet til lager (self-storage units). På baggrund af dialogen med kommunen om byggetilladelse, er denne del dog taget ud af projektet, og nogle af boligerne vil i stedet blive lidt større end oprindelig planlagt. Når ejendommen er udlejet, vil låntager refinansiere ejendommen med realkredit.

Låntager og bygherre er en familievirksomhed som har haft med ejendomme og ejendomsudvikling at gøre i 30 år.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i projektejendommen. Derudover stilles der moderselskabsgaranti for hele lånebeløbet, og to ejere stiller solidarisk, personlig kaution for 5.000.000 DKK.

Se tidligere trancher her:

Lån 4051

Lån 4114

Lån 4186

Projektets styrker

  • Pant i ejendom (1. prioritet)
  • Moderselskabsgaranti og begrænset personlig kaution fra ejerkredsen
  • Erfaren familievirksomhed

Dette lån åbner for investering tirsdag d. 25. april kl. 14

Nothing here yet.