Investorer

Find svar på investorernes ofte stillede spørgsmål

Hvordan betaler man en investering, og er der forskel på at investere i Danmark, Sverige eller Norge? Find svar på investorernes oftest stillede spørgsmål her.

  • Del:

Du kan oprette en konto her. Det er gratis at åbne en konto hos Kameo. 

I løbet af 2023 vil der blive indført et gebyr på nye investeringer via platformen. Det vil altid fremgå tydeligt af lånesiden hvis en investering er omfattet af dette.

Når du investerer i et lån, kan du vælge mellem to betalingsformer (der kan kombineres):

  • Hvis du har penge på din Kameo-konto i samme valuta som lånet, kan du betale investeringen direkte fra kontoen.
  • Hvis du ikke har det fulde beløb tilgængeligt på kontoen, kan du vælge at betalte hele eller dele af investeringen med en ny indbetaling (der skal være modtaget inden for 3 bankdage). Når dit bud er registreret, får du oplyst en unik betalingsreference og øvrige oplysninger der skal bruges til indbetalingen. 

Hvis du overfører fra én valuta til en anden internt på Kameo, modtager tilbagebetaling fra et lån eller på anden vis får penge på kontoen efter du har afgivet dit bud, kan du vælge at betale med din saldo via lånesiden eller den betalingspåmindelse der kommer frem ved login.

Bemærk: Dit bud skal som udgangspunkt være betalt inden banklukketid på forfaldsdatoen. Kontakt gerne helpdesk i god tid hvis du er i tvivl om din betaling kan nå frem i tide, eller hvis du har brug for ekstra tid i forbindelse med veksling. 

Hvis et lån ikke er 100 % fuldtegnet når tegningsperioden lukker, tager vi en dialog med låntager om hvad der så skal ske. Jf. vores vilkår kan låntager i denne situation vælge at forlænge tegningsperioden, acceptere beløbet som det er, eller afvise lånet. Afvises lånet, vil dine penge automatisk blive tilgængelige på kontoen. Uanset hvilken beslutning låntager træffer, vil du som investor i lånet få besked.

Efter et lån er udbetalt til den låntagende virksomhed, udbetales der renter hver måned i lånets løbetid. 

Rentebetalinger i danske og svenske kroner bliver stående på din Kameo konto, men du kan selv bede om en udbetaling på siden "Ind- og udbetalinger". Hvis du modtager rentebetalinger på din norske Kameo-konto, udbetales disse automatisk på ugentlig basis hvis du har tilknyttet en lokal norsk bankkonto. Har du ikke tilknyttet en lokal norsk konto, veksles beløbet til din primære Kameo-konto. Dette skyldes lokale lovkrav.

Hvis du er logget ind på Kameo, kan du klikke på dit navn og gå til ”Min konto”. Her har du adgang til den fulde historik for hver af dine konti hos os. Under ”Tilgængeligt for køb eller udbetaling” kan du se alle overførsler til og fra kontoen.

I Danmark beskattes renteindtægter fra crowdlending på linje med anden kapitalindkomst, og den præcise skattesats afhænger af din øvrige økonomi. I Norge varierer skattesatsen på samme måde som i Danmark, mens Sverige har en fast beskatning af renteindtægter på 30 %.

Kameo indberetter årligt renteindtægter m.v. til de lokale myndigheder i Danmark, Norge og Sverige. Bemærk dog at du selv er ansvarlig for at indberette evt. tab.

Der ligger en sikkerhedspakke bag alle lån på platformen, fx i form af ejendomspant eller personlig kaution. Bliver en låntager ude af stand til at tilbagebetale sit lån, kan Kameo i sidste ende realisere disse sikkerheder. Sikkerhedspakken er dog ikke nogen garanti for fuld tilbagebetaling, og der vil altid være en risiko for at du mister hele eller dele af din investering.

Læs mere om investeringsrisiko.

Når du opretter dig hos Kameo kan du tilføje en dansk, svensk og/eller norsk konto til din profil. Du har også mulighed for at lægge valutakonti til senere hvis du ønsker at starte med en enkelt konto.

Vilkårene for at investere i Danmark og Sverige ligner hinanden. Her kan du frit investere via din Kameo-konto eller direkte indbetalinger som du ønsker, og pengene bliver stående på kontoen indtil du udbetaler eller veksler dem.

I Norge gælder imidlertid særlig lovgivning der bl.a. betyder at alle indestående i norske kroner (der ikke er reserveret til eller investeret i lån) udbetales til din bank eller veksles til SEK/DKK en gang om ugen. Samtidig er det ikke Kameo men Intrum Capital der er agent for långiverne i tilfælde misligholdte norske lån.

Læs mere om de særlige norske vilkår

Hvis du er logget ind på Kameo, kan du klikke på dit navn og gå til ”Min konto”. Her finder du vekselfunktionen lige under din primære konto under overskriften “Overførsler mellem mine konti”.

Her kan du vælge afsender- og modtagerkonto og indtaste beløbet der skal overføres. Fra du anmoder om en overførsel, går der maks. 1-2 bankdage før vekslingen er gennemført.