Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Hvordan fastsættes renteniveauet hos Kameo?

Hur sätts egentligen räntorna hos Kameo?

Uanset om du vil investere i lån eller selv optage et, er det interessant at forstå hvad der ligger bag de forskellige rentesatser du finder hos Kameo. Nedenfor kan du læse mere om bl.a. vores risikoanalyse der spiller en vigtig rolle for den endelige rente.

  • Del:

Alle lån på platformen starter med en ansøgning fra en virksomhed der ønsker at låne penge, fx finansiering af et nyt bygge- eller renoveringsprojekt eller refinansiering af et igangværende projekt. Kameo analyserer den potentielle låntagers oplysninger og indhenter samtidig en ekstern kreditvurdering fra vores uafhængige partnere UC og Bisnode. Det er disse analyser og vurderinger der afgør hvilken risikoklasse et lån placeres i – hvis det godkendes – og dermed hvilken rente der tilbydes. 


Hvilke parametre indgår i Kameos risikoanalyse?

Når Kameo gennemgår ansøgningen fra en potentiel låntager, er der flere aspekter der bringes i spil. Vi analyserer naturligvis først og fremmest virksomhedens økonomi ud fra fx kredithistorie, egenkapital og regnskaber. Vi ser dog også nærmere på menneskene bag virksomheden og det pågældende projekt – hvem er de, og hvad er deres erfaring med lignende projekter? 

Sidst men ikke mindst vurderer vi de faktorer der er særlige for lånet og projektet. Det kan være alt fra lånebeløbets størrelse, projektets belåningsgrad og de stillede sikkerheder til projektberegninger, tidsplaner, tilknyttede entreprenører, geografisk placering og selve ejendommen (hvis der er tale om et ejendomsprojekt). 

Kameos vurdering af virksomhedens økonomi, menneskene bag, lånstørrelsen og projektet som helhed sammenholdes med den eksterne kreditvurdering. Det gør det muligt at fastlægge risikoen på en skala fra A til E hvor A repræsenterer den mindste risiko. Her er det værd at bemærke at meget få virksomheder får topkarakter på alle områder.

Vores interne analyse vil sjældent resultere i en bedre risikoklassificering end de eksterne vurderinger, men der findes dog særlige tilfælde hvor fx sikkerhedsstillelse repræsenterer en højere værdi end normalt.

Læs mere om vores risikoklasser.


Hvordan afgøres det hvilken rente jeg kan få?

Renten på et lån fastsættes som nævnt ud fra risikovurderingen. Renterne afspejler således vores opfattelse af et fair afkast i forhold til den risiko som de respektive lån indebærer.

Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem risikoklasse og renteniveau.


Risikoklasse Rente
A 5-7 %
B 6-8 %
C 8-11 %
D 11-13 %
E 13-15 %

Hvordan kan det være at et projekt i risikoklasse B har en rentesats på 10 %?

Tabellen viser minimumsniveauet for de renter du kan få på Kameo. I nogle tilfælde kan renten sættes højere end risikoklassen umiddelbart lægger op til. Det kan fx skyldes størrelsen på lånebeløbet eller andre faktorer forbundet med det specifikke lån eller projekt.


Hvad gør Kameo for at minimere risikoen?

Der vil altid være en risiko forbundet med at låne penge ud, men det er vigtigt for os hos Kameo at der er en rimelig sikkerhed bag alle lån der formidles gennem platformen. Denne sikkerhed kan bl.a. bestå i pant i ejendom eller en personlig garanti fra låntagers aktionærer.

Hos Kameo bestræber vi os på at være en ansvarlig aktør, og vi tager risikoklassificering, kreditanalyse og kundekendskab meget seriøst. Derfor kan du være sikker at alle lån der offentliggøres på platformen, har været genstand for en grundig analyse. 


Har I tips til hvordan man håndterer risici?

Det er vigtigt at gøre op med dig selv hvilken risiko du er villig til at løbe når du investerer i fx crowdlending. Det er meget individuelt hvor risikovillig man er som person og ikke mindst hvor meget man kan tåle at tabe. 

Når det er sagt, er vores bedste råd at skabe en diversificereret portefølje. Jo bredere du spreder dine investeringer ud over forskellige virksomheder og projekter, jo mindre sårbar bliver du over for tab.

Hvis du spreder risikoen tilstrækkeligt, kan du opnå et attraktivt samlet afkast selv hvis en af virksomhederne i din portefølje får problemer med at betale.

Læs mere om spredning af risiko.