Ejendomsudvikler søger lån til boligprojekt i Ølstykke Stationsby, Nordsjælland Afsluttet

9 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne op til 20.000.000 DKK af Kameos långivere i forbindelse med et boligprojekt i Ølstykke Stationsby hvor en tidligere kartoffelcentral skal ombygges til 15 lyse og moderne lejligheder. Denne tranche på 3.000.000 DKK er den femte i lånet og skal finansiere en del af selve ombygningen.

Første tranche på 6.500.000 DKK har medfinansieret købet og indledende projektomkostninger. I den forbindelse har låntager selv indskudt +2 mio. DKK i egenkapital i projektet. Ejendommen er overtaget i august 2022 og byggetilladelsen blev bevilliget i april 2023. Boligerne fordeler sig på to bygninger, og siden byggetilladelsen faldt på plads, er det gået hurtigt fremad med ombygningen. Lejlighedsskel og vægge er på plads for alle otte boliger i den første bygning, og i fem af lejlighederne mangler der kun installation af køkken og gulve. De fleste vinduer, både facade- og ovenlysvinduer, er opsat i alle lejligheder og tagkonstruktion er færdigudført i den anden bygning Læs mere under ”projekt”.

Projektboligerne vil være i forskellige størrelser der kan lejes ud til både studerende, familier og ældre. Når ejendommen er udlejet, vil låntager refinansiere ejendommen med realkredit.

Låntager og bygherre er en familievirksomhed som har haft med ejendomme og ejendomsudvikling at gøre i 30 år.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i projektejendommen. Derudover stilles der moderselskabsgaranti for hele lånebeløbet, og to ejere stiller solidarisk, personlig kaution for 5.000.000 DKK.

Se tidligere trancher her:

Lån 4051

Lån 4114

Lån 4186

Lån 4282

Projektets styrker

  • Pant i ejendom (1. prioritet)
  • Moderselskabsgaranti og begrænset personlig kaution fra ejerkredsen
  • Erfaren familievirksomhed

Dette lån åbner for investering mandag d. 21. august kl. 14.