Finansiering af udsolgt boligprojekt i Nacka Afsluttet

10 % årsrente | Risikoklasse B

Virksomheden ønsker at låne SEK 6.000.000 af Kameos långivere i forbindelse med et projekt i Nacka. Projektet består af fem tofamiliehuse, og samtlige 10 boliger er allerede solgt gennem forhåndsaftaler. Dette er den femte af seks trancher i et samlet lån på SEK 55.000.000.

Jordarbejdet afsluttes i juni hvor alle fundamenter vil være støbt. Skelettet til de to første huse er rejst, og trækonstruktionen til det tredje hus leveres i slutningen af juni.

Der stilles sikkerhed for lånet i form af 1. prioritetspant i ejendom, pant i boligforeningen og personlig kaution fra projektets ejer.

Link till tidligere trancher:
3202

3203

3204

3205

Projektets styrker

  • 100 % forhåndssolgt
  • 1. prioritets ejendomspant samt personlig kaution
  • Garanteret fuldtegnet lån
  • Forudbetalte renter på Kameos klientkonto (5 mdr.)

Virksomhedens kommentar til det aktuelle marked:

”På grund af den høje grad af præfabrikation, har produktionen en relativ kort byggetid på grunden. Det vil sige at der er relativt få fagfolk på byggepladsen samtidigt, og vi bedømmer derfor smitterisikoen som meget lav på byggepladsen og i projektet. Da samtlige lejligheder er solgt til børnefamilier, vil mange mennesker mærke konsekvenserne af en evt. forsinkelse, så det er af højeste prioritet at undgå dette. Nødvendige tiltag vil derfor sættes i værk for at forhindre at produktionen forsinkes, uanset årsagen.”

Da der er tale om et lån i Sverige, ligger resten af projektinformationen tilgængelig på svensk. Hvis sproget giver anledning til tvivl eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores helpdesk.